Foucault: Tiedon ja vallan politiikka

Foucault: Tiedon ja vallan politiikka

”Erittäin hyvä kurssi aiheiden jäsentelystä nykypäivän tapahtumien linkitykseen. Haastavia tekstejä, mutta hyvää opetusta ja keskustelua.”

”Luennoitsija selvä ja erinomainen asiantuntemus aihetta kohtaan. Luennot olivat hyviä, jokaista tekstiä ennen opettaja alusti niitä. Luentojen rakenne (alustus, keskustelu, opettajan luento) oli hyvä.”

“Tosi hyvä kurssi.”

“Keskustelu! Aito pohdinta ja kunnollinen perehtyminen aiheeseen. Opettaja osaa selittää aiheet todella hyvin.”

“Markun asiantuntijuus: hän osasi selittää vaikeitakin asioita selkeästi.”

“Alustusten tekeminen oli hyvä työskentelymuoto”

Kussisipalautetta 2018 Arendt ja politiikka kurssilta

Moodle kurssialue

Kurssialueelta löydät luentodiat, keskusteluosiot, palauteosiot, tekstiaineistot ja muita linkkejä. 

Salasana annetaan ensimmäisellä kerralla

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Valtio-opin ja filosofian syventävät opinnot, syksy 2023.

Maanantaisin 30.10–5412.2022. Klo 13.15–15.45.

Publicum. Assistentinkatu 7, Turku

Opettaja: VTT, Dosentti Markku Koivusalo

Kurssitiedot

VALT1585 Foucault Tiedon, vallan ja itsen politiikka, 2-4 op

 • Valtio-opin syventävät opinnot (S1.2, S1.3, SKV3)
 • Filosofian syventävät opinnot

 

“Mukava lukea filosofisia tekstejä, vaikka aihe ei välttämättä istu kaikkien pirtaan – valinnaiseksi kurssiksi hyvä ja luennoitsijan tiedot aiheesta vaikuttavat.”

”Mielestäni kurssi oli kaikkiaan tosi hyvä! Ehkä kun näin monta osallistujaa olisi voitu jakaa ryhmää pienempiin kokoonpanoihin ensin keskusteluja varten ja sitten pienenpien ryhmien keskustelun pohjalta alkaa keskustella isommassa ryhmässä.”

“Kaikki oli helposti saatavilla ja käytännön asiat hoituvat mutkattomasti. Kiva oli myös lukea pitkästä aikaa myös suomeksi meidän alan tekstejä!”

“Erittäin hyvin rakennettu kurssi! Kiitokset tekstien etsimisestä ja käännöksistä eri kielille.”

Kussisipalautetta 2018 Arendt ja politiikka kurssilta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Michel Foucault’n tapaa ajatella ja käsitteellistää tietoa, valtaa ja itseä. Hänellä on valmius käyttää Foucault’n ajattelua ja käsitteitä nykymaailman ymmärtämiseen ja arviointiin

Sisältö

Kurssille perehdytään Michel Foucault’n ajatteluun Foucault’n omien tekstien kautta. Ensimmäinen istunto koostuu opettajan johdantoluennosta Foucault’n ajatteluun.

Viisi seuraavaa istuntoa koostuvat yhteisestä Foucault’n tekstien läpikäynnistä, työryhmien esityksistä ja keskusteluista.

Kurssin Moodle-sivulta löytyvät tarkemmat materiaalit ja luettavat tekstit.

Aika ja paikka

Publicum. Assistentinkatu 7. Turku. 

 • ma 30.10.2023 13:00-16:00. Pub126, Pub SH126
 • ma 6.11.2023 13:00-16:00. Pub309, Pub SH309
 • ma 13.11.2023 13:00-16:00. Pub169, SH 169. 1 .kerros
 • ma 20.11.2023 13:00-16:00. Pub309, Pub SH309
 • ma 27.11.2023 13:00-16:00. Pub309, Pub SH309
 • ma 4.12.2023 13:00-16:00. Pub309, Pub SH309

Suoritus (2 op)

 • Osallistuminen luennolle, lukupiireihin ja tekstien käsittelyistuntoihin ja keskusteluihin.
 • Luennot (3h) + käsittelyistunnot 4 x 3h (12h) + yhteenveto ja loppukeskustelu 3h = 18h

Lukupiirityöskentely: Tekstien lukeminen ja esittelyn tekeminen osana työryhmää

 • Jokainen opiskelija osallistuu yhdestä tekstistä esityksen ja alustuksen tekevään työryhmän työskentelyyn ja alustaa tekstistä oman osuuteensa.

Käsittelyistunnot ja ryhmäkeskustelut

 • Jokainen opiskelija lukee kaikki tekstit ja keskustelee niistä ryhmissä tekstiä käsittelevässä istunnossa.
 • Jokainen opiskelija toimii yhdessä ryhmäkeskustelussa puheenjohtajana.
 • Ryhmäkeskustelun puheenjohtaja kerää ryhmän keskustelun aiheet
 • Kurssisuoritus arvostellaan osallistumisen ja aktiivisuuden perustalta

Suoritus (4 op)

 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.
 • Esseen aiheen saa valita itse, mutta sen on liittyvä kurssin teemaan ja sisältöön ja oltava tehty juuri kurssi varten. Ks. yleiset ohjeet esseen kirjoittamiseen.
 • Aiheesta on syytä sopia opettajan kanssa.
 • Essee arvostellaan sisällön perustalta.

Kurssin ohjelma

1. Johdatus Foucault'n ajatteluun

Maanantaina 30.10.2023.

Järjestäytyminen Zoomissa

Ryhmien ja alustustehtävien jakaminen

Tauko

Koivusalo: Johdantoluento Michel Foucault’n ajatteluun

2. Ajattelun kriittinen historia

Maanantaina 6.11.2021.

13:15-14:30 Ryhmän valistus esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

3. Kurivalta ja ruumis

Maanantaina 13.11.2023.

13:15-14:30 Ryhmän kuri esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

4. Biovalta ja hallinnallisuus

Maanantaina 20.11.2023.

13:15-14:30 Ryhmän biovalta esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

5. Eettinen politiikka ja itsen tekniikat

Maanantaina 28.11.2021.

13:15-14:30 Ryhmän etiikka esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

6. Yhteenveto ja päätöskeskustelut

Maanantaina 4.12.2023.

 13:15-14:30 Ryhmäkeskusteluissa esiin nousset teemat ja kysymykset

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Avoimeksi jääneet kysymykset

15:30-15:45 Kurssin päätös