René Descartes

(1596 – 1650)

René Descartes (1596 – 1650)

Johdatus musiikkioppiin (1618)

Musicae compendium

Abrégé de la musique

Yksityisiä ajatelmia

Cogitationes privatae

Yksityisiä ajatelmia. Teoksessa Descartes Teokset I. Suom. Sami Jansson. Gaudeamus, Helsinki 2001.

Hyvän ajattelutavan harrastus

Studium bonae mentis

Järjen käyttöohjeet (1628)

Regulae ad directionem ingenii, Règles utiles et claires pour la direction de l’Esprit en la recherche de la Vérité

Järjen käyttöohjeet: hyödyllisiä ja selviä sääntöjä ohjaaman meitä totuuden tutkimuksessa.  Teoksessa Descartes Teokset I. Suom. Sami Jansson. Gaudeamus, Helsinki 2001.

Maailma, eli tutkielma valosta

Le Monde ou traité de la lumière

Discours de la Méthode

(1637)

Optiikka (La Dioptrique)

Optiikka. Teoksessa Descartes Teokset I. Suom. Sami Jansson. Gaudeamus, Helsinki 2001.

Geometria

La Géométrie 

Mietiskelyjä

(1641)

Totuuden tutkimus luontaisella valolla 

La Recherche de la vérité par la lumière naturelle

Totuuden tutkimus luontaisella valolla. Teoksessa Descartes Teokset III. Gaudeamus, Helsinki 2003.

Kirje Voetiukselle

Epistola ad Voetium (1643)

Puolustuskirje Utrechtin kaupungin raadille (1645)

Querela apologetica ad amplissimum magistratum Ultrajectinum

Alustavia huomioita eläinten syntymisestä (1646)

Primae cogitationes circa generationem animalium

Ihmisruumiin kuvaus (1647)

La Description du corps humain

Ihmisruumiin kuvaus. Teoksessa Descartes Teokset III. Gaudeamus, Helsinki 2005.

Sikiön kehityksestä. 

Teoksessa Descartes Teokset III. Gaudeamus, Helsinki 2005.

Huomautuksia erääseen ohjelmajulistukseen (1648)

Notae in programma

Huomautuksia erääseen ohjelmajulistukseen. Teoksessa Descartes Teokset III. Gaudeamus, Helsinki 2003.

Sielunliikutukset (1649)

Les Passions de l’âme. Henry Le Gras, Paris,  1649  /  Cousin / Adam et Tannery

Sielunliikutukset. Teoksessa Descartes Teokset III. Gaudeamus, Helsinki 2005.

Mielenliikutukset. Suom. J. A. Hollo. Teoksessa Descartes Teoksia ja kirjeitä.  WSOY, Porvoo 1994.

Keskustelu Burmanin kanssa (1648)

Entretien avec Burman

Rauhan synty 

Naissance de la paix

Rauhan synty. Teoksessa Descartes Teokset III. Gaudeamus, Helsinki 2005.