Marcus Tullius Cicero  

(106 – 43 eaa.)

Marcus Tullius Cicero  (106 – 43 eaa.)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

”Sillä  filosofinen tietämys, sen myönnän, on noiden monien muiden alaa; jos sen sijaan luen omiin ansioihini puhujan ominaishyveet, nimittäin kyvyn esittää sanottavansa hiotussa (apte) selkeässä (distincte) ja taiteikkaassa (ornate) muodossa, katson voivani tavallaan täydellä syyllä vaatia itselleni tätä kunniaa, koska olen koko elämäni ajan tähän kaikkeen pyrkinyt”

Puheet

ORATORIA 

(81-43 eaa.)

Löytämisestä (84 eaa.)

De Inventione 

Puheaineisten löytämisestä

Puhujasta

De Oratore

(55 eaa.)

Parhaista puhujista (52 eaa.)

De optimo genere oratorum

Laeista

De Legibus

(52 eaa.)

Tasavallasta

De re publica

(51 eaa.)

Brutus: Tunnetuista puhujista (46 eaa.)

Brutus (De claris oratibus)

Brutus, a History of Famous Orators

Puhetaidosta: Brutus. Johdanto, suomennos, selitykset ja liitteet Pirkko Haapanen.. Helsinki: Finn Lectura, 1990. 

Puhetaidosta Brutukselle (46 eaa.)

 Orator (ad M. Brutum) 

Stoalaisista paradokseista (46 eaa.)

Paradoxa Stoicorum

Stoalaisista paradokseista (46 eaa.)

Paradoxa Stoicorum

Lohdutuksesta (45 eaa.)

Consolatio

Hortensius (45 eaa.)

Jumalien luonnosta (45 eaa.)

De Natura Deorum 

Päämääristä: Hyvistä ja pahoista (45 eaa.)

De finibus (bonorum et malorum) 

Keskusteluja Tusculumissa

Tusculanae disputationes

(45 eaa.)

Academica I & II (45 eaa.) 

Academica priora. Lucullus. 

Skeptisismin puolustus. (Luculluksen loppuosan kappaleet 64–148). Suomennos, johdanto ja selitykset Antti T. Oikarinen. Teoksessa Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. Epäilyn ja etsimisen filosofia, s. 135–175. Gaudeamus, Helsinki 2016.  

Academica posteriora

Kohtalosta (44 eaa.)

De Fato 

Ennustamisesta (44 eaa.)

De Divinatione

Topiikka (44 eaa.)

Topica

Cato vanhempi vanhuudesta

Cato maior de senectute 

(44 eaa.)

Ystävyydestä

Laelius de Amicitia

(44 eaa.)

Velvollisuuksista

De Officiis

(44 eaa.)