Cato vanhempi Vanhuudesta

(44 eaa.)

Cato Maior de Senectute

Marcus Tullius Cicero

(106 – 43 eaa.)

Cato vanhempi Vanhuudesta (44 eaa.)

Cato Maior de Senectute

Marcus Tullius Cicero  (106 – 43 eaa.)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

 Vanhuudesta. Teoks. Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. WSOY, Porvoo Helsinki Juva: 1992. ISBN 951-0-17868-3.

Vanhuudesta. Suom. K. J. Hidén. Arvi A. Karisto Osakeyhtiö, Hämeenlinna 1918.

2. Siksi filosofiaa ei siis voida koskaan ylistää siinä määrin kuin se ansaitsisi; sehän tekee kuuliaiselle oppilaalleen mahdolliseksi viettää koko elinaikansa vaivoista vapaana.

Numquam igitur satis digne laudari philosophia poterit, cui qui pareat, omne tempus aetatis sine molestia possit degere.

85. Samoin kuin kaikelle muulle on luonto näet pannut rajansa elämällekin.

Vanhuus taas on loppunäytöksenä elämälle, ikään kuin se olisi näytelmä; meidän tulee katsoa, ettemme väsy siihen, etenkin jos jo olemme saaneet siitä kylliksemme.