Politiikan ja yhteiskunnan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria

Tutkimus- ja kirjaprojekti länsimaisesta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta ajattelusta. 

Eläimenä muiden eläinten joukossa ihmisen toimintaa määrittää tämän biologinen sisäsyntyinen perimä ja välitön ympäristö. Kulttuurisena ja poliittisen toimijana ihmisellä on kuitenkin myös toinen, ulkoinen kulttuurinen perimä. Me emme peri ainoastaan sisäsyntyisiä biologisia ominaisuuksiamme vaan myös meille ulkoisia ajan muokkaamia kulttuurisia merkityksiä, käsityksiä ja käsitteitä, jotka vaikuttavat tapaamme ajatella ja järjestää maailmamme ilmiöitä sekä toimintaamme maailmassa. Tutkimusprojektin on tarkoitus jäljittää länsimaista politiikkaa ja yhteisöllistä elämää koskevaa kulttuuriperimäämme ja sen sisältämiä historiallisia ajattelujärjestelmiä aina antiikin Kreikasta nykypäivään.

Projektin tavoitteena oin tietokirjasarja politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoriasta

  • Politiikan alkunäyttämö: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 1.
  • Imperiumin vastaisku: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 2.
  • Kristuksen jäljissä: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 3.
  • Valtiojärjet: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 4.
  • Yhteiskunnan hallinta: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 5.

Antiikin Kreikan ajattelu

Antiikin Rooman ajattelu

Myöhäisantiikin ajattelu

Keskiajan ajattelu

Renesanssin ajattelu

Barokin ajattelu

Valistusajan ajattelu

Aatteiden aika

Belle époque