Epiketos

Ἐπίκτητος

Epiktetos   Ἐπίκτητος (55-135)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Epiktetoksen keskusteluja (108)

Ἐπικτήτου διατριβαί

Keskusteluja. Teoksessa Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Seitsentähdet. Helsinki: WSOY, 1978.

Discourses of Epictetus

  • Trans. by Elizabeth Carter. All the works of Epictetus, which are now extant; consisting of his Discourses, preserved by Arrian, in four books, the Enchiridion, and fragments. Richardson 1758.
  • Trans. by Thomas Wentworth Higginson. The Works of Epictetus. Consisting of His Discourses, in Four Books, The Enchiridion, and Fragments. (Little, Brown, and Co. 1865.
  • Trans. by George Long.The Discourses of Epictetus, with the Encheridion and Fragments. George Bell 1877.
  • Trans. by Percy Ewing Matheson. Epictetus: The Discourses and Manual together with Fragments of his Writings. Oxford University Press 1916.
  • Trans. by William Abbott Oldfather, (1925-8), Discourses. Loeb Classical Library 1925-8.
  • Trans. by Robert Dobbin. Discourses, Fragments, Handbook. Penguin Classics 2008.
  • Trans. by Robin Hard. Discourses, Fragments, Handbook. Oxford University Press 2014.

Epiktetoksen käsikirja

Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτου

  • Käsikirja. Teoksessa Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Seitsentähdet. Helsinki: WSOY, 1978.
  • Ojennusnuora. Suomentanut K. Jaakkola. Hämeenlinna: Karisto, 1919.
  • Käsikirja. Suomennos Marke Ahonen. Teoksessa Kaarakainen, Teija & Jari Kaukua (toim.): Stoalaisuus: Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki: Gaudemus, 2004.