Opetus vuosittain 1994- 2022

Markku Koivusalo

Luento-kurssit

Yksittäisiä luentoja

Luento-kertoja

   2023

Foucault: Tiedon, vallan ja itsen politiikka

Foucault: Tiedon, vallan ja itsen politiikka.  Syventävien opintojen kurssi Turun yliopisto syksy 2022. 6 x 3 tuntia. 

Traaginen ajattelu II: Sofokles

Antiikin ajattelun klassikot III. Traaginen ajattelu II: Sofokles 10 x 2tuntia. Helsingin työväenopiston luentosarja tiistaisin 5.9-14.11.2022.

Traaginen ajattelu I

Antiikin ajattelun klassikot II. Traaginen ajattelu I: 10 x 2tuntia. Helsingin työväenopiston luentosarja tiistaisin 10.1-7.3.2023.

   2022

Max Weber ja elämän hallinta

Max Weber ja elämän hallinnan ajattelu Syventävien opintojen kurssi Turun yliopisto syksy 2022.

Antiikin Kreikan klassikot

Antiikin ajattelun klassikot I. Eeppinen ajattelu 10 x 2tuntia. Helsingin työväenopiston luentosarja tiistaisin 6.9-15.11.2022.

Hannah Arendt - 10 lisäkäsitettä -kurssi

Hannah Arendt – 10 lisäkäsitettä -kurssi. Helsingin työväenopiston luentosarja tiistaisin 11.1-22.3.2022.

   2021

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu -kurssi.

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu. Syventävien opintojen kurssi Turun yliopistossa 2021.

Kymmenen käsitettä Hannah Arendtin ajattelusta -kurssi.

Kymmenen käsitettä HannaH Arendtin ajattelusta. Helsingin työväenopiston luentosarja 7.9-16.12.2021. 20 t

Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen avointa etäluentoa -kurssi.

Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen avointa etäluentoa. Helsingin työväenopiston etäluentosarja 12.1-23.3.2021. 

   2020

Foucault: Tiedon ja vallan politiikka -kurssi.

Foucault: Tiedon ja vallan politiikka. Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Syventävät opinnot: VALT1560 Politiikan filosofian kriittisiä nykyklassikkoja, 2-4 op. 2.11-7.12.2020

Philosophia periphericum -lecture.

Philosophia periphericum. Lecture in Peripheries in parallax: Brave New Peripheries – Conference + Art Event. Department of Film, Television and Scenography, Department of Art. Aalto University. 5.10.2020. 13-15.

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -kurssi.

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Helsingin työväenopiston luentosarja. 8.9-20.10.2020, 7.11 – 15.12.2017

Hannah Arendt ja Carl Schmitt: Tahdon ja toiminnan politiikka -luento.

Hannah Arendt ja Carl Schmitt: Tahdon ja toiminnan politiikka -luento. Luento Helsingin yliopiston valtiotieteellisen politiikan perusteet kursilla 11.2.2020. Unionink. 35, Aud116.

Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus. Kuusi luentoa Weberistä -kurssi.

Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus . Kuusi luentoa Weberistä -kurssi. Helsingin työväenopiston luentosarja 14.1-25.2.2020. 18.45–20.15. Suuri luentosali. Kulttuurikeskus Stoa.

Kulttuurinen perimä geenien ja ympäristön tuolla puolen -luento.

Kulttuurinen perimä geenien ja ympäristön tuolla puolen -luento. Hietsun akatemia 10.12.2020. 

   2019

Max Weber ja politiikka, filosofia, hallinto, metodologia -kurssi

Max Weber ja politiikka, filosofia, hallinto, metodologia. Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Syventävät opinnot: VALT1560 Politiikan filosofian kriittisiä nykyklassikkoja, 2-4 op. 11.11-9.12.2019.

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus -kurssi.

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus.  Helsingin työväenopiston luentosarja 4.9-9.10.2019. 

Philosophers’ Encounters with Art -lecture.

Philosophers’ Encounters with Art -lecture. Philosophers and paintings. Lecture: Aalto University. Dialogues with X: Art, Film and Theory Workshop. Wednesday 27.4.2019, 9-16.

Carl Schmitt ja poliittisen käsite -luento.

Carl Schmitt ja  poliittisen käsite -luento. Kursilla Poliittisen ajattelun perusteet. Helsingin yliopisto 2019.

Hannah Arendt ja julkinen vapaus -luento.

Hannah Arendt ja julkinen vapaus -luento. Kursilla Poliittisen ajattelun perusteet. Helsingin yliopisto 2019.

Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen luentoa -kurssi.

Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen luentoa -kurssi. Helsingin työväenopiston etäluentosarja 16-27.2.2019

   2018

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu -kurssi.

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu. Syventävien opintojen kurssi Turun yliopistossa 2021.

Michel Foucault ja toisin ajattelu.
The Political Choreography of the State of Exception -lecture.

The Political Choreography of the State of Exception -lecture. Guest lecture in Seminar ”State of Emergence” arranged by Anni Klein and Jaakko Partanen.  The Centre for Joint Studies at the Theatre Academy. University of the Arts Helsinki. Tuesday 22.5.2018, 10-12. Performing Arts Lab.

Hannah Arendt ja julkinen vapaus -luento.

Hannah Arendt ja julkinen vapaus -luento. Kursilla Poliittisen ajattelun perusteet. Helsingin yliopisto 2018.

Valtio-opin kandiseminaari (BA Seminar)

Valtio-opin kandiseminaari (BA Seminar) 2018. Jyväskylän yliopisto: Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tos.

Po­liit­tis­ten kä­sit­tei­den tut­ki­mus -kirjallisuuskuulustelut

Po­liit­tis­ten kä­sit­tei­den tut­ki­mus -kirjallisuuskuulustelut (6 cr.) Jyväskylän yliopisto kevät 2018.

   2017

Klassinen poliittinen ajattelu. Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke, Hegel -kurssi.

Klassinen poliittinen ajattelu. Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke, Hegel -kurssi. 

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -kurssi.

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Helsingin työväenopiston luentosarja.  7.11 – 15.12.2017.

Valtio-opin kandiseminaari (BA Seminar)

Valtio-opin kandiseminaari (BA Seminar) 2018. Jyväskylän yliopisto: Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tos.

Introduction to Walter Benjamin -lecture.

Introduction to Walter Benjamin -lecture. In ELO Film School Helsinki. Aalto University School of Arts, Design and Architecture. 5.5.2017.

Hannah Arendtin elämästä ja ajattelusta -luento.

Hannah Arendtin elämästä ja ajattelusta -luento. In ELO Film School Helsinki. 13.3. 2017.

Johdatus Arendtin totalitarismi analyysiin -luento.

Johdatus Arendtin totalitarismi analyysiin -luento. Luento yhteiskuntatieteilijöille. Sosiologian laitos. Helsingin yliopisto 10.3.2017.

   2016

Uusnationalismin nousu. Suomalaisen politiikan arki teoreetikon silmin -luento.

Uusnationalismin nousu. Suomalaisen politiikan arki teoreetikon silmin. Turo Virtasen koordinoimalla valtio-opin asiantuntija-luentosarjalla. Helsingin yliopisto 9.11.2016.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2016.

Michel Foucault ja vallan näyttämöt -luento.

Michel Foucault ja vallan näyttämöt. Luento luentosarjassa Näkökulmia ajankohtaiseen ajatteluun. Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto 8–10.9.2016.

Michel Foucault’s creative repetition of Kantian critique’s -lecture.

Michel Foucault’s creative repetition of Kantian critique’s -lecture.  Università degli Studi di Gen2016.

L’ascesa del nazionalismo estremo in Finlandia - lezione.

L’ascesa del nazionalismo estremo in Finlandia -lezione. Università degli Studi di Genova, Martedì 16 febbraio 2016.

   2015

SOTE uudistus. Suomalaisen politiikan arki teoreetikon silmin -luento.

SOTE uudistus. Suomalaisen politiikan arki teoreetikon silmin. Turo Virtasen koordinoimalla valtio-opin asiantuntijaluentosarjalla. Helsingin yliopisto 12.11.2015.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2015.

Michel Foucault ja vallan näyttämöt -luento.

Michel Foucault ja vallan näyttämöt. Luento luentosarjassa Näkökulmia ajankohtaiseen ajatteluun. Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto 8-10.9 2015.

Moderni poliittinen ajattelu -kirjallisuuskuulustelut

Moderni poliittinen ajattelu -kirjallisuuskuulustelut (5 cr.). Tentaattori. Valtio-oppi. Syventävät opinnot (5 op). Jyväskylän yliopisto 2015.

Modernin poliittisen ajattelun tutkimus -kirjallisuuskuulustelut

Modernin poliittisen ajattelun tutkimus -kirjallisuuskuulustelut (5 cr.). Tentaattori. Valtio-oppi. Syventävät opinnot (5 op). JY: 2015.

Moderni politiikan teoria -kirjallisuuskuulustelut

Moderni politiikan teoria -kurssi (5 cr.) -kirjallisuuskuulustelut. Valtio-oppi. Syventävät opinnot (5 op). Jyväskylän yliopisto: 2015.

   2014

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2014.

Politiikan alkunäyttämö -kurssi.

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. (2 cr.) Helsingin yliopiston avoin yliopisto.

Silmän politiikasta. Suomalaisen politiikan arki teoreetikon silmin -luento.

Silmän politiikasta. Suomalaisen politiikan arki teoreetikon silmin -luento. Turo Virtasen koordinoimalla valtio-opin asiantuntija-luentosarjalla. Helsingin yliopisto 12.11.2014.

Michel Foucault ja hallinnallisuus -luento.

Michel Foucault ja hallinnallisuus -luento. Vierailuluento prof. Minkkisen vetämällä Valtiosääntöteoria, oikeus ja valta luentosarja. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 17.1.2014.

   2013

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2013.

Politiikan alkunäyttämö -kurssi

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto.

   2012

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2012.

Thinking and Judging Political with Hannah Arendt -course.

Thinking and Judging Political with Hannah Arendt -course. International Master’s Degree Program. (6 cr.) Lectures and seminars, University of Helsinki 2012. 

Politiikan alkunäyttämö -kurssi.

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2012.

Michel Foucault ja hallinnallisuus -luento.

Michel Foucault ja hallinnallisuus -luento. Vierailuluento prof. Minkkisen vetämällä Valtiosääntöteoria, oikeus ja valta luentosarja. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2012.

   2011

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2011.

Thinking and Judging Political with Hannah Arendt -course.

Thinking and Judging Political with Hannah Arendt -course. International Master’s Degree Program. (6 cr.) Lectures and seminars, University of Helsinki 2011. 

Politiikan alkunäyttämö -kurssi

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2011.

Mitä on poliittinen filosofia? -luento.

Mitä on poliittinen filosofia? -luento. Vierailuluento Politiikan teoriat valtio-opin kurssilla. Turun yliopisto 21.9.2011.

Michel Foucault ja hallinnallisuus -luento.

Michel Foucault ja hallinnallisuus -luento. Vierailuluento prof. Minkkisen vetämällä Valtiosääntöteoria, oikeus ja valta luentosarja. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 21.9.2012.

   2010

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2010.

Thinking and Judging Political with Hannah Arendt -course.

Thinking and Judging Political with Hannah Arendt -course. International Master’s Degree Program. (6 cr.) Lectures and seminars, University of Helsinki 2010.

Politiikan alkunäyttämö -kurssi.

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2010.

   2009

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2009.

Politiikan alkunäyttämö -luentokurssi.

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2009.

Michel Foucault ja maailmanpolitiikka -luento.

Vierailuluento maailmanpolitiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Helsingin yliopisto 2009.

Master’s Thesis Seminar. Politics, World politics, Administration.

Master’s Thesis Seminar. General Part – Praktikum and Subprogramme-Specific Part. Politics, World politics, Administration. (7-3 cr.) (english). University of Helsinki 2009.

Kanditutkielmaseminaarikurssi. Maailmanpolitiikka.

 

Kanditutkielmaseminaarikurssi. Maailmanpolitiikka (3+3 cr). Helsingin yliopisto 2009.

Bachelor´s Thesis Seminar: Politics, World politics, Administratio

Bachelor´s Thesis Seminar: General Part and Topic-Specific Part. Politics, World politics, Administration (4+3 cr) (english). University of Helsinki 2009.

Maailmanpolitiikan suuntaukset -kirjallisuuskuulustelut

Maailmanpolitiikan suuntaukset -kirjallisuuskuulustelut (5 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto. 2009

Muutokset maailmanpolitiikassa -kirjallisuuskuulustelut

Muutokset maailmanpolitiikassa -kirjallisuuskuulustelut (6 op. Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto. 2009

Rauhan– ja konfliktintutkimuksen teoria -kirjallisuuskuulustelut

Rauhan– ja konfliktintutkimuksen teoria -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto. 2009

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen -kirjallisuuskuulustelu

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto. 2009, 2008.

Poliittisen talouden keskeisiä kysymyksiä -kirjallisuuskuulustelut

Poliittisen talouden keskeisiä kysymyksiä -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto. 2009

Globaali hallinta ja sen uudistaminen -kirjallisuuskuulustelut

Globaali hallinta ja sen uudistaminen -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto. 2009

   2008

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2008.

Politiikan alkunäyttämö -luentokurssi SL

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Syyslukukausi 2008.

Politiikan alkunäyttämö -luentokurssi KL

Politiikan alkunäyttämö. Valtio-opin luentosarja (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Kevätlukukausi 2008.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -internetkurssi.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin internetkurssi. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2008.

Maailmanpolitiikan suuntaukset -kirjallisuuskuulustelut

Maailmanpolitiikan suuntaukset -kirjallisuuskuulustelut (5 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto.

Muutokset maailmanpolitiikassa -kirjallisuuskuulustelut

Muutokset maailmanpolitiikassa -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto.

Rauhan– ja konfliktintutkimuksen teoria -kirjallisuuskuulustelut

Rauhan– ja konfliktintutkimuksen teoria -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto.

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen -kirjallisuuskuulustelut

Konfliktit ja niiden ratkaiseminen -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto.

Poliittisen talouden keskeisiä kysymyksiä -kirjallisuuskuulustelut

Poliittisen talouden keskeisiä kysymyksiä -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto.

Globaali hallinta ja sen uudistaminen -kirjallisuuskuulustelut

Globaali hallinta ja sen uudistaminen -kirjallisuuskuulustelut (6 op) Maailmanpolitiikka. Helsingin yliopisto.

   2007

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2007.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -internetkurssi.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin internetkurssi. Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2008.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -kurssi. SL

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin luento kurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Syyslukukausi 2007.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -kurssi. KL.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin luento kurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Kevätlukukausi 2007.

   2006

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2006.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -internetkurssi

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin internetkurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2006

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -kurssi SL.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Syyslukukausi 2006.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -kurssi KL

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa.  Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Kevätlukukausi 2006.

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU-kirjallisuuskuulustelut

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU-kirjallisuuskuulustelut (6 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2006.

Politiikan filosofia -kirjallisuuskuulustelut

Politiikan filosofia -kirjallisuuskuulustelut (6 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2006.

Ajankohtaiset poliittiset ilmiöt -kirjallisuuskuulustelut

Ajankohtaiset poliittiset ilmiöt -kirjallisuuskuulustelut (6 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2006.

Antiikki ja Antiikin filosofia -pienoisluentosarja.

Antiikki ja antiikin filosofia -pienoisluentosarja. Teatterikorkeakoulun jatkokoulutusohjelma. Helmikuu 2006.

   2005

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2005.

Länsimaisen sodan käsite -kurssi

Länsimaisen sodan käsite -kurssi (2 cr.). Maailmanpolitiikan luentokurssi Helsingin yliopistossa. 2005.

Mitä on tekijä? -luento.

Mitä on tekijä? -luento. Vierailuluento kuvataideakatemian tohtoriohjelmassa. Kuvataideakatemia 2005

Michel Foucault, valta ja diskurssit -luento.

Michel Foucault, valta ja diskurssit. Vierailuluento teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmassa. Teatterikorkeakoulu 28.10.2005.

Hallitsemisen historiasta -luento.

Hallitsemisen historiasta -luento. Tutkimme tänään -luentosarja. Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 28.4. 2005.

Giorgio Agamben. Voimattoman voiman filosofia -luento

Giorgio Agamben. Voimattoman voiman filosofia -luento. Valtio-opin luentosarjalla politiikan nykyteoreetikoista. Jyväskylän yliopisto 28.10.2005.

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU-kirjallisuuskuulustelut

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU-kirjallisuuskuulustelut (6 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2005

Politiikan filosofia -kirjallisuuskuulustelut

Politiikan filosofia  -kirjallisuuskuulustelut (6 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2005

Ajankohtaiset poliittiset ilmiöt -kirjallisuuskuulustelut

Ajankohtaiset poliittiset ilmiöt -kirjallisuuskuulustelut (6 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2005

Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni -kirjallisuuskuulustelut

Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni -kirjallisuuskuulustelut (4 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2005.

Modernin demokratian ongelmat -kirjallisuuskuulustelut

Modernin demokratian ongelmat -kirjallisuuskuulustelut (4 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2005

Julkisuus, kieli, politiikka -kirjallisuuskuulustelut

Julkisuus, kieli, politiikka -kirjallisuuskuulustelut (4 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2005.

   2004

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben -kurssi.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin syventävien maisteriopintojen kurssi (6 cr.). Luennot 38h + keskustelut Moodle-ympäristössä. Helsingin yliopisto 2004.

Länsimaisen sodan käsite -kurssi

Länsimaisen sodan käsite -kurssi (2 cr.). Maailmanpolitiikan luentokurssi Helsingin yliopistossa. 2004.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2004.

Walter Benjaminin ajattelu -luento.

Walter Benjaminin ajattelu -luento. Vierailuluento teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmassa. Teatterikorkeakoulu 17.9.2004.

Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni -kirjallisuuskuulustelut

Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni -kirjallisuuskuulustelut (4 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2004.

Modernin demokratian ongelmat -kirjallisuuskuulustelut

Modernin demokratian ongelmat -kirjallisuuskuulustelut (4 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2004.

Julkisuus, kieli, politiikka -kirjallisuuskuulustelut

Julkisuus, kieli, politiikka -kirjallisuuskuulustelut (4 op). Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 2004.

   2003

Vapauden filosofia -luento

Vapauden filosofia -luento. Kriittinen korkeakoulu: Studia generalia -luento. Helsingin yliopistossa 19.11. 2003.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2003.

Politiikka, taide ja tekniikka -luento.

Politiikka, taide ja tekniikka -luento.  Vierailuluento politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Helsingin yliopisto 2003.

Michel Foucault’n filosofia -luento.

Michel Foucault’n filosofia -luento. Vierailuluento teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmassa. Teatterikorkeakoulu 2003.

Friedrich Nietzschen elämästä ja filosofiasta -luento.

Friedrich Nietzschen elämästä ja filosofiasta -luento. Yhdessä M. Ojakankaan kanssa. Helsingin yliopisto: Uskontotieteen luentosarjalla. 27.10.2003.

Foucault’n filosofia -luento

 

Foucault’n filosofia -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 26.9.2003.

Pyhän Augustinuksen filosofiasta -luento

Pyhän Augustinuksen filosofiasta -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 25.3.2003.

   2002

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2002.

Mitä on politiikka? -kurssi.

Mitä on politiikka? -kurssi. Yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. Valtio-opin luentosarja. Helsingin yliopisto 2002.

Taiteen tehtävä G. Agambenin mukaan. -luento.

Taiteen tehtävä G. Agambenin mukaan. -luento. Vierailuluento kuvataideakatemian tohtoriohjelmassa. Kuvataideakatemia 2002.

Michel Foucault ja René Magritte. -luento

Michel Foucault ja René Magritte. -luento. Vierailuluento kuvataideakatemian tohtoriohjelmassa. Kuvataideakatemia 2002.

Biovalta -luento.

Biovalta -luento. Tutkimme tänään -luentosarja. Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. 12.12.2002.

Globaali kontrollin sota -luento.

Globaali kontrollin sota -luento. Valtio-oppi. Helsingin yliopisto. Tutkimme tänään -luentosarja 3.10.2002.

Pyhän Augustinuksen filosofiasta -luento.

Pyhän Augustinuksen filosofiasta -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 9.4.2002.

Hannah Arendtin poliittisesta filosofiasta -luento.

Hannah Arendtin poliittisesta filosofiasta -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 11.5. 2002.

Giorgio Agambenin filosofiasta -luento.

Giorgio Agambenin filosofiasta -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 2.4. 2002.

Foucault ja seksuaalisuuden historia -luento.

Foucault ja seksuaalisuuden historia -luento. Teatterikorkeakoulu. Tanssitaiteen laitos 30.4.2002.

   2001

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2001.

Michel Foucault ja filosofian näyttämöt -luento.

Michel Foucault ja filosofian näyttämöt -luento. Teatterikorkeakoulu: Taiteiden jatkokoulutusohjelma 4.10.2001.

Hannah Arendtin poliittisesta filosofiasta -luento

Hannah Arendtin poliittisesta filosofiasta -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 13.11.2001.

Pyhän Augustinuksen elämästä ja filosofiasta -luento.

Pyhän Augustinuksen elämästä ja filosofiasta -luento. Kriittinen korkeakoulu: Filosofikoulu 29.10.2001.

   2000

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2000.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault -kurssi.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault. Yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. Valtio-opin luentosarja ja seminaari. Helsingin yliopisto 2000.

Biopolitiikasta -luento.

Biopolitiikasta -luento. Valtio-opin luentosarja poliittisista teorioista. Jyväskylän yliopisto 2000.

Sodan lyhyt historia -luento.

 Sodan lyhyt historia -luento. Kriittinen korkeakoulu. Studia Generalia -luento. 16.10.2000.

   1999

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi HY

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopisto. 2000.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi AY

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2000.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault -kurssi.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault. Yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. Valtio-opin luentosarja ja seminaari. Helsingin yliopisto 1999.

Johdatus julkiseen hallintoon -kurssi.

Johdatus julkiseen hallintoon -kurssi. Asiantuntijaluentosarjan koordinointi. Hallintotieteen luentosarja (2 cr.). Helsingin yliopisto 1999.

Tekniikka, teknologia, kone, taide, kokemus ja traditio -luento.

Tekniikka, teknologia, kone, taide, kokemus ja traditio -luento.  Vierailuluento kuvataideakatemian tohtoriohjelmassa.  Kuvataideakatemia 21.1.1999

Elämän pyhyys ja tieteen rajat -luento.

Elämän pyhyys ja tieteen rajat -luento. Kriittinen korkeakoulu. Studia Generalia -luento Helsingin yliopistossa 8.4.1999.

Michel Foucault ja laki -luento.

Michel Foucault ja laki -luento. Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen “Filosofien oikeus” -luentosarjalla 23.2.1999.

   1998

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi HY

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopisto. 2000.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi . AY

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopiston avoin yliopisto. 2000.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault -kurssi.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault. Valtio-opin luentosarja ja seminaari. Helsingin yliopisto 1997.

   1997

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa -luentokurssi . HY

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopisto. 2000.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault -kurssi.

Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault. Yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. Valtio-opin luentosarja ja seminaari. Helsingin yliopisto 1997.

Elämän politiikka -luentokurssi.

Elämän politiikka. Sosiaalipolitiikan luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopisto 1997.

Sosiaalipolitiikasta elämänpolitiikkaan? -luento.

 

Sosiaalipolitiikasta elämänpolitiikkaan? -luento. Avoin yliopisto. Helsinki. Poliittisen kulttuurin ristiriidat ja murrokset Suomessa -luentosarjalla 10.4.1997.

Michel Foucault ja arkkitehtuurin tila -luento.

Michel Foucault ja arkkitehtuurin tila -luento. Helsingin teknillinen korkeakoulu: Arkkitehtuurin osasto. 10.4.1997.

   1996

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa-kurssi. HY

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa. Valtio-opin luentokurssi (2 cr.). Helsingin yliopisto. 2000.

Politiikan genealogia -kurssi.

Politiikan genealogia -luentosarja. Yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. Valtio-opin luentosarja (2 cr.). Helsingin yliopisto 1996.

   1995

Politiikan genealogia -kurssi.

Politiikan genealogia -luentosarja. Yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. Valtio-opin luentosarja (2 cr.). Helsingin yliopisto 1995.