Baruch (Benedict) Spinoza 

(1632 – 1677)

Baruch (Benedict) Spinoza 1632 – 1677

Kaikissa tieteissä, joissa on käyttöä ja erityisesti politiikan teorian suhteen, uskotaan teorian eroavan käytöstä niin ettei ketään arvioida vähemmän kykeneviksi hallitsemaan tasavaltaa kuin teoreetikkojen tai filosofien.  

Cum igitur omnium scientiarum, quae usum habent, tum maxime Politices Theoria ab ipsius Praxi discrepare creditur, et regendae Reipublicae nulli minus idonei aestimantur, quam Theoretici, seu Philosophi.

Lyhyt tutkielma Jumalasta, ihmisestä ja hänen hyvinvoinnistaan (1657–1660)

Korte Verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand.

Short Treatise on God, Man, and His Well-Being. In the Collected Works of Spinoza. Volume I. Edited and Translated by Edwin Curley. Princeton University Press, New Jersey 1985.

Tutkielma ymmärryksen parantamisesta  (1661)

Tractatus de Intellectus Emendatione

Treatise on the Emendation of the Intellect. In the Collected Works of Spinoza. Volume I. Edited and Translated by Edwin Curley. Princeton University Press, New Jersey 1985.

René Descartesin filosofian periaatteet (1663)

Renati des Cartes Principiorum Philosophiae 

The Principles of Cartesian Philosophy, translated by Samuel Shirley, with an Introduction and Notes by Steven Barbone and Lee Rice, Indianapolis, 1998

Etiikka

1674

Teologis-poliittinen tutkielma (1670)

Tractatus theologico-politicus 

Theological- Political Treatise. In the Collected Works of Spinoza. Volume II. Edited and Translated by Edwin Curley. Princeton University Press, New Jersey 2016.

Poliittinen tutkielma (1657–1660)

Tractatus politicus 

Heprean kielioppi (1661)

Compendium Grammatices Linguae Hebraeae

Kirjeet

Epistolae 

Postuumit teokset

Opera Posthuma 

Nagelate Schriften