Retoriikka

Ars Rhetorica

 Ῥητορική

Retoriikka

Aristoteles (Aριστοτέλης) 384–322 eaa.

Retoriikka (Puhetaito). Suomentanut Paavo Hohti (I&II kirja), Päivi Myllykoski (III kirja). Selitykset Juha Sihvola. Aristoteles: Teokset IX. Gaudeamus, Tampere 1997.

I Suostuttelun (Πιθανός) keinot

Vakuuttava / suostutteleva

“Retoriikka olkoon kyky nähdä (theôreô) kunkin asian yhteydessä vakuuttava/ suostutteleva (pithanos). Tämä ei ole minkään muun taidon tehtävä (technês ergon).” 1355b 26

II. Suostuttelun keinot: Luonne, passiot, argumentit

III Esitys, tyyli ja sommittelu