Johannes Duns Skottilainen

(1266 – 1308)

Scotia me genuit – Skotlanti synnytti minut

Anglia me suscepit – Englanti vastaanotti minut

Gallia me docuit – Ranska opetti minut

Colonia me tenet – Köln pitää minut

Terävä tohtori, autuas Johannes Duns Skottilainen

Doctor subtilis Johannes Duns Scotus (1266 – 1308)

Keskiajan poliittinen ajattelu

Johannes Duns Scotus, Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia.
Suomennos ja selitykset Toivo J. Holopainen. Gaudeamus, Helsinki 2008. 387 s.

Ioannis Duns Scoti Opera Omnia studio et cura Commissionis Scotisticae ad fidem codicum edita, praeeunte (†) C. Balić, Civitas Vaticana, Typ. Polygl. Vaticana, 1950 

Ioannis Duns Scoti, Opera omnia, edited by Luke Wadding. 12 vols. Lyon: Durand, 1639. Reprint: Hildesheim: Georg Olms, 1968.

Ioannis Duns Scoti. Opera omnia. 26 vols. Paris: Louis Vivès. 1891–1895. Reprint: Westmead, Franborough, and Hants: Gregg International Publishers, 1969.

Lyhyet loogiset kirjoitukset (1295?)

Parva logicalia

 • Quaestiones super Porphyrii Isagogem
 • Quaestiones in librum Praedicamentorum
 • Quaestiones in I et II librum Perihermeneias
 • Octo quaestiones in duos libros Perihermeneias
 • Quaestiones in libros Elenchorum

  Kvestiot Aristoteleen Sielusta 

  Quaestiones super libros De anima

   Kvestiot Aristoteleen Metafysiikasta

   Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis

   Notabilia Scoti super Metaphysicam

    Luennot Lombarduksen sentensseistä 1298-1304

    Oxfordin luennot 1298-1299

    Lectura

     Ordinatio -käsikirjoitus 

     Ordinatio tai Opus Oxoniense

      Pariisin luennot opiskelijaraportti (1302-1303?)

      Reportatio parisiensis

       Tutkielma ensimmäisestä periaatteesta 1307-8

       Tractatus de Primo Principio

        Mitä tahansa  kysymyksiä 1306/7

        Quaestiones Quodlibetales 

         Väittelyt Oxfordissa ja Pariisissa

         Collationes oxonienses
         et parisienses

          Theoremata

           

           Sentenssikommentaari