Tasavallasta

(51 eaa.)

De Re Publica

Marcus Tullius Cicero

(106 – 43 eaa.)

Tasavallasta De Re Publica (51 eaa.)

Marcus Tullius Cicero  (106 – 43 eaa.)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Ensimmäinen kirja: 71 lukua

[39] Se on näin ollen, sanoi Africanus:

Julkinen asia (res publica), kansan asia (res populi), mutta kansa (populi), ei ole mikä tahansa jollakin tavoin kokoontunut  (congregatus) ihmisten kokous (coetus) , vaan  se on monien kokous, joita yhdistää yksimielisyys oikeudesta ja yhteinen edullisuus.

[39] Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.

Ensimmäinen yhteenliittymisen syy ei ole niinkään heikkous (imbecillitas) jonkinlaisena luonnollisena ihmisten kokoontumisena, sillä tämä suku ei ole yksittäinen (enim singulare) tai yksinään vaeltava (solivagum), vaan luotu siten, ettei edes kaikessa rikkaudessaan…

41. Siksi jokaista kansaa (populus), joka on sellainen moneuden kokous, kuten olen selittänyt, jokaista kansalaisyhteisöä (civitas), joka on kansan konstituutio, jokaista tasavaltaa, joka, kuten olen sanonut, on kansan asia (populi res), on hallittava tietyllä harkinnalla (consolio), että se voi kestää pitkään.

Mutta tuon harkinnan on aina viitattava tuohon ensimmäiseen syyhyn, joka synnytti kansalaisyhteisön (civitates).

Toinen kirja – Rooman historia ja kehitys, 70 lukua

Kolmas kirja – säilynyt 27/48 luvusta

Neljäs kirja – säilynyt kolme katkelmaa luvuista 2, 3 ja 4

Viides kirja – säilynyt neljä katkelmaa luvuista 3, 5, 6 ja 7

Kuudes kirja – 21 kappaletta – Scipion uni

Scipion uni – Somnium Scipionis

Cicero: Scipion unennäkö. Suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 5. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1905. 

Cicero: Scipion uni. Teoksessa Petrarca, Francesco: Africa – Laulu sankaruudesta ja ihmisyydestä. Suomentaneet Teivas Oksala ja Maija-Leena Kallela. Basam Books, 2019.

Mutta, Africanus, jotta olisit entistä innokkaampi puolustamaan tasavaltaa, tiedä tämä: kaikille, jotka ovat säilyttäneet, auttaneet ja laajentaneet isänmaataan, on varmasti taivaassa määrätty paikka, jossa autuaat voivat nauttia ikuisesta ajasta. Sillä kaikesta mikä tapahtuu maan päällä ei ole mitään mieleisempää tuolle ensimmäiselle Jumalalle, joka hallitsee koko maailmaa, kuin oikeuden yhdistämät ihmisten kokoontumiset, joita kutsutaan kansalaisyhteisöiksi (civitates) ja näiden johtajat ja ylläpitäjät, jotka ovat täältä lähteneet ja palaavat jälleen tänne.