Platon 

Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

Teokset Stephanuksen numeroinnin järjestyksessä. Platonis opera quae extant omnia edidit Henricus Stephanus, Genevae, 1578.

I. Tetralogia 

Euthyfron: Hurskaudesta

Εὐθύφρων, Euthufrōn 

Euthyphro. Euthyfron.

Thrasyllus: Hurskaudesta (Περὶ ὁσίου, Peri hosiou)

Kriton: Käytännöstä

Κρίτων Krítōn

Crito. Kriton.

Thrasyllus: Käytännöstä (Περὶ πρακτέου, Peri prakteou)

Apologia: Sokrateen puolustuspuhe

Ἀπολογία Σωκράτους – Apologia Sokratous

Apology. Apologia tai Sokrateen puolustuspuhe.

Faidon: Sielusta

Φαίδων, Phaidōn 

Phædo. Faidon.

Thrasyllus: On the Soul, Sielusta (Περὶ ψυχῆς, Peri psykhēs)

II. Tetralogia

Kratylos: Nimien oikeellisuudesta

ΚρατύλοςKratylos 

(383a-440e)

Thrasyllus: Nimien oikeellisuudesta. (Περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, Peri orthotētos onomatōn).

Sofisti. Olevasta.

ΣοφιστὴςSofistēs 

(216a-268b)

Thrasyllus:  On Being, Olevasta (Περὶ τοῦ ὄντος, Peri tou ontos)

Theaitetos: Tiedosta

Θεαίτητος, Theætetus  

(142a-210d)

Thrasyllus:  Tiedosta (Περὶ ἐπιστήμης, Peri epistēmēs)

III. Tetralogia

IV. Tetralogia

Kilpakosijat: Filosofiasta

ἈντερασταAnterastai (132a–139a)

Thrasyllus: Filosofiasta (Περὶ φιλοσοφίας, Peri filosofias)

epäperäinen

V. Tetralogia

Theages: Filosofiasta

Θεάγης (121a-131a)

Thrasyllus: Filosofiasta (Περὶ φιλοσοφίας, Peri filosofias)

epäperäinen

VI. Tetralogia

VII. Tetralogia

VIII. Tetralogia

Valtio: Oikeudenmukaisuudesta

Πολιτεία – Politeia

(327a–621d.)

Thrasyllus: Oikeudenmukaisuudesta (δικαιοσύνη).

IX. Tetralogia