Runousoppi

Ars Poetica 

Περὶ ποιητικῆς

Runousoppi

Aristoteles (Aριστοτέλης) 384–322 eaa.

Runousoppi. Suom. Kalle Korhonen ja Tua Korhonen.  Teoks. Aristoteles: Aristoteleen runousoppi – opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos, Helsinki 2012.

Runousoppi. Aristoteles teokset IX. Classica-sarja. Suom. Paavo Hohti. Gaudeamus, Helsinki 1997. 

Runousoppi. Suom. Pentti Saarikoski. Helsinki: Otava, Helsinki 1967.

Runousoppi. Suom. Johan Viktor Calamnius. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1871.

I  Mimesis (1447a)

II (Mimesiksen kohde

III. Mimesiksen tavat

IV Runousen ja tragedian synty ja kehitys 

Ihmiselle on ominaista mimēsis

“Sillä jäljitteleminen/ esittäminen (μιμέομαι) on synnynnäistä ihmiselle heti lapsuudesta pitäen niin että ihmiset eroavat muista elävistä jäljittelykykyisimpinä (μιμητικός) ja oppivat ensiksi tekemään jäljittelemällä.”

“Lisäksi kaikki iloitsevat/nauttivat (χαίρω) esityksistä/ jäljittelystä.”

V Komedia ja eepos 

VI Tragedian määritelmä ja elementit

Puhdistuminen – katharsis

“Tragedia on jäljittelyä/esitys (μίμησις) täydellistä suuruutta sisältävästä vakavasta toiminnasta (πρᾶξις). Sen kullakin osalla on kielellisesti soljuva muoto ja tekemällä eikä kertomalla, säälin (ἔλεος) ja kauhun (φόβος ) kautta se saavuttaa tunteiden (πάθημα) puhdistumisen (κάθαρσις).”

VII Tapahtumien sommittelu

VIII Juonen yhtenäisyys

IX Runous ja historia

“Runoilijan tehtävä ei ole kertoa jo tapahtunutta vaan mikä on mahdollista (δυνατός) todennäköisyyden (εἰκός) tai välttämättömyyden (ἀναγκαῖον) mukaan. […] [Historia] kertoo tapahtuneesta, [runous] siitä mitä voisi tapahtua. Runous on siten historia filosofisempaa ja vakavampaa, sillä runous puhuu yleisestä, historia taas yksittäisestä.”

X Suorat ja taitteiset juonet

XI . Käänne (peripateia), tunnistaminen (anagôrisis) ja kärsiminen (pathos)

XI . Käänne (peripateia), tunnistaminen (anagôrisis) ja kärsiminen (pathos)

XII. Tragedian rakenne

XIII. Juonesta

XIV. Pelko ja myötätunto

XV. Luonteenkuvaus

XVI. Tunnistamisen lajit

XVII. Esitys ja juonirunko

XVIII. Solmiminen ja avaaminen

IXX. Ajattelu (Dianoia), kielenkäyttö (Leksis)

XX.  Kielen osat

XXI. Nimisanat (Onoma) ja metaforat

XXII. Kielenkäyttö ja kuvakieli

XXIII. Eepos ja tragedia: Orgaanisuus, yleispätevyys, pääjuoni

XXIV. Eepos ja tragedia: Lajit, Ihmeteltävä (Thaumaston), virhepäätelmä, kielenkäyttö

XXV. Runouden puolustus

XXVI. Eepos ja tragedia: Esitys (Opsis)