Keskustelut

Titus Liviuksen kymmenestä ensimmäisestä kirjasta

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio

(1517, 1531)

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

(1469 – 1527)

Keskustelut Titus Liviuksen kymmenestä ensimmäisestä kirjasta

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio  (1517, 1531)

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469 – 1527)

Renesanssin ajattelu

Valtiollisia mietelmiä. Suomentanut Kaarlo af Heurlin, Wsoy 1958, 1998.

Omistus

 Dedica

Ensimmäinen kirja 

Libro primo

Ihmisten kateellisesta luonteesta, siitä, että helpommin moititaan kuin kiitetään toisten tekoja, johtuu. että aina on ollut yhtä vaarallista keksiä uusia menettelytapoja ja järjestyksiä  kuin etsiä tuntemattomia meriä ja maita.

Ancora che, per la invida natura degli uomini, sia sempre suto non altrimenti periculoso trovare modi ed ordini nuovi, che si fusse cercare acque e terre incognite

Siitä huolimatta olen luonnollisesta halustani (naturale desiderio) , mikä minulla aina on ollut  tehdä se, mitä pidän kaikkien yhteisenä hyvänä, päättänyt astua tielle, jota ei ole vielä kuljettu.

 

[3]

Kuten kaikki kansalaisuus elämästä järkeilleet ja lukuisat historialliset esimerkit osoittavat, on välttämätöntä, että tasavallan asettaja ja lainsäätäjä olettaa kaikkien ihmisten olevan sellaisia, että he aina käyttävät pahantahtoista sielua kun siihen on vapaus.

Ja kun pahuus (malignita) pysyy salassa hetken aikaa, johtuu se salaisesta syystä, jota, koska meillä ei ole vastakkaista kokemusta, ei heti tunnisteta.

Sen kuitenkin paljastaa aika (tempo), jota sanotaan totuuden isäksi.

 

[4]
“Olen sitä mieltä, että ne, jotka tuomitsivat kuohunnan (tumulti) patriisien ja plebeijien välillä, moittivat ensimmäistä syytä, joka säilytti vapaan Rooman…

He eivät huomaa, että jokaisessa tasavallassa on kaksi mieltä, kansan (popolo) ja ylimysten (grandi). Ja kaikki vapauden hyväksi säädetyt lait syntyvät näiden erimielisyydestä (disunione).”

 

Toinen kirja 

Libro secondo

Kolmas kirja 

Libro terzo