Yhteiskuntasopimuksesta (1762)

Du contrat social

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

Yhteiskuntasopimuksesta (Du contrat social)

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

Valistuksen ajan poliittinen ajattelu

Du contrat social 1762. Première édition, Amsterdam, 1762.

Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet. (Du contrat social ou principes du droit politique, 1762.) Suomentanut ja johdannolla varustanut J. V. Lehtonen. 3. painos (1. painos 1918). Hämeenlinna: Karisto, 1997

The Social Contract. In The Discourses’ and Other Early Political Writings, trans. Victor Gourevitch. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Kirja I

I Tämän ensimmäisen kirjan aihe. (Sujet de ce premier livre.)

”Ihminen on syntynyt vapaaksi ja kaikkialla on hän kahleissa. Sellainen uskoo olevansa toisten herra, joka onkin enemmän orja kuin he.”

L’homme est né libre, et partout il est dans les fers, Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux.

Kuinka tämä muutos tapahtui? En tiedä. Mikä voi tehdä siitä legitiimin? Uskon voivani ratkaisemaan tämän kysymyksen.

Ellen ottaisi muuta huomioon kuin voiman ja sen vaikutukset, sanoisin: Niin kauan kuin kansa on pakotettu tottelemaan ja kuin se tottelee, se tekee hyvin; heti kun se voi pudistaa ikeen hartioiltaan ja kun se sen pudistaa, se tekee vieläkin paremmin; sillä vallatessaan takaisin vapautensa samalla oikeudella, mikä sen siltä ryöstikin, on sillä joko aihetta ottaa se takaisin tai sitten ei ole ollut mitään syytä sitä siltä anastaa.

II Ensimmäisistä yhteiskunnista. (Des premières sociétés)

III Vahvimman oikeudesta. (Du droit du plus fort)

IV. Orjuudesta. (De l’esclavage)

V. On aina palattava ensimmäiseen sopimukseen. (Qu’il faut toujours remonter à une première convention.)

VI. Yhteiskuntasopimuksesta. (Du pacte social.)

VII: Suvereenista. (Du souverain)

Suvereeni, johtuen siitä että se on, on aina, mitä sen tulee olla.

Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être.

VIII. Kansalaisasemasta. (De l’état civil)

IX. Omaisuuden alasta. (Du domaine réel)

Kirja II

I. Suvereenisuus on luovuttamatonta. (Que la souveraineté est inaliénable)

II. Suvereenisuus on jakamatonta. (Que la souveraineté est indivisible.)

III. Voiko yleistahto erehtyä? (Si la volonté générale peut errer.)

IV. Suverenin vallan rajoista. (Des bornes du pouvoir souverain.)

V. Elämän ja kuoleman oikeudesta. (Du droit de vie et de mort.)

VI: Laista (De la loi)

VII: Lainsäätäjästä. (Du législateur)

VIII. Kansasta (Du peuple)

IX: Jatkoa.

X: Jatkoa.

XI: Erilaisista lainlaatimisjärjestelmistä. (Des divers systèmes de législation)

XII. Lakien jako (Division des lois)

Kirja III

I. Hallituksesta yleensä. (Du Gouvernement en général.)

II.  Erilaisten hallitusmuotojen pohjana olevasta periaatteesta. (Du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement)

III. Hallitusten jako. (Division des gouvernements)

IV. Demokratiasta. (De la démocratie)

V. Aristokratiasta. (De l’Aristocratie.)

VI. Monarkiasta. (De la Monarchie.)

VII. Sekahallitituksista. (Des gouvernemens mixtes)

VIII.  Kaikki hallitusmuodot eivät sovellu kaikille maille. (Que toute forme de Gouvernement n’est pas propre à tout pay)

IX. Hyvän hallituksen tunnusmerkeistä. (Des signes d’un bon Gouvernement.)

X. Hallituksen väärinkäyttämisestä ja sen helposta turmeltumisesta. (De l’abus du Gouvernement & de sa pente à dégénérer.)

XI.  Poliittisen ruumiin kuolemasta. (De la mort du corps politique)

XII.  Kuinka säilyttää suvereeni auktoriteetti.  (Comment se maintient l’autorité souveraine)

XIII.  Jatkoa

XIV.  Jatkoa

XV. Edustajista (Des Députés ou Réprésentans.)

XVI. Hallituksen asettaminen ei ole sopimusluontoinen teko (Que l’institution du Gouvernement n’est point un Contract)

XVII. Hallituksen asettaminen  (De l’institution du Gouvernement)

XVII. Keinot estää hallituksen anastuspyytteet  (Moyen de prévenir les usurpations du Gouvernement)

Kirja IV

I. Yleistahto on häviämätön. Que la volonté générale est indestructible

II. Äänestyksestä. (Des Suffrages)

III, Vaaleista. Des élections

IV. Roomalaisista kansankokouksista. Des comices romains.

Tribuuninvirasta. (Du Tribunat.)

Diktatuurista. De la Dictature.

Sensorista. (De la Censure.)

Kansalaisuskonnosta. (De la Religion civile.)

Yhteenveto. (Conclusion.)