Michel Foucault ja toisinajattelu

Tutkimus- kirja- ja luentoprojekti Michel Foucault’n ajatteluun liittyen

La philosophie n’s pas á dire ce qu’il faut faire dans la politique. Elle a á être dans une extériorité permanente et rétive par la rapport á la politique, et c’est en cela qu’elle est réelle.

Michel Foucault

Kokemuksen politiikka

 • Kokemuksen politiikka: Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä. Helsinki. Tutkijaliitto, Episteme 2012, 529 pages.( The Politics of Experience. Michel Foucault’s System of Thought.) First edition spring 2012. Second revisited edition autumn 2012.

Hulluus on teoksen puutetta

Lectio praecursoria 25.2.2012.

Muita kirjoituksiani Foucault’sta

 • Koivusalo; Markku: ” Täsmällisen intellektuellin outo uusi kehollistuminen. Pistääkö Michel Foucault nääs ny parastaan?” [Foucault and comic dialects: Is this really the best he can do?] Review article of Finnish translation Foucault: Parhaat. Nuorisotutkimus, Journal of Youth Research. 1/2016.
 • Koivusalo, Markku: “Dispositiivi.” [Dispositive.]: In Kai Eriksson (ed.): Verkostot yhteiskuntatieteissä. [Networks in Social sciences.] Tallinna, Gaudeamus Helsinki University Press 2015, pp. 64-86.
 • Koivusalo, Markku: ”Klinikan synnystä.” [About the Birth of the Clinic.] Niin & Näin 1/15, pp 11-12. 2015. Extended net version: ”Mitä Klinikan synnystä pitäisi muistaa?” [What you should you remember about the Birth of the Clinic.]
 • Koivusalo, Markku: Kuollut ruumis positivistisen tiedon ehtona. Kliininen silmä ja sairauden sekularisaatio. [Corpse as the condition of possibility for the positivistic knowledge. Clinical eye and secularization of disease.] Review article of Finnish translation of Michel Foucault: Naissance de la Clinique. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 40 (2015):1, pp. 63-71.
 • Koivusalo, Markku: “Dispositiivi eli valta strategisena kykyjen verkostona.” [Dispositive: Power as a strategic network of potentialities.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 36 (2011): 3, pp. 187-228.
 • Koivusalo, Markku: “Ihmisen kuolema II: Antihumanistin esteettinen politiikka.” [The Death of Man II. The Aesthetic Politics of Anti-humanist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010), 3, pp. 187-224.
 • Koivusalo, Markku: ”Ihmisen kuolema I: Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Death of Man I. Human Sciences without Man.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010): 1, pp. 9-46.
 • Koivusalo, Markku: ”Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Human Sciences without Human.] Postface in Finnish translation of Michel Foucault’s Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (1966). Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. Helsinki, GAUDEAMUS Helsinki University Press 2010.
 • Koivusalo, Markku: ”Väkivalta elämän aikakaudella.” [Violence in the Age of Life.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 31 (2006): 4, pp. 281-305.
 • Koivusalo, Markku: ”Ajattelun hajautunut aineellisuus.” [The Dispersed Immateriality of Thought.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 31 (2006): 1, pp. 27-56.
 • Koivusalo, Markku: ”Islamilainen etiikka ja poliittinen hengellisyys. Foucault’n oikeudenkäynti.” [Islamic ethics and political spirituality. Foucault on Trial.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 32 (2007): 4, pp. 339-347. Review of Afary, Janet & Kevin B Anderson (eds.): Foucault and the Iranian Revolution. University of Chicago Press 2005.
 • Koivusalo, Markku: ”Foucault ja elämän hallitseminen. Kristillisestä tottelevaisuudesta laskelmoiviin taloussubjekteihin. ” [Foucault and Governing Life. From the Christian obedience to the calculative economic subjects.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 30 (2005): 4, pp. 355-379. Review article of Michel Foucault’s studies in governmentality. Foucault, Michel: Sécurité, territoire, population : cours au collège de France, 1977-1978. Paris, Gallimard 2004; Michel Foucault: Naissance de la biopolitique: cours au collège de France, 1978-1979 / Michel Foucault. Paris, Gallimard 2004.
 • Koivusalo, Markku: ”Groteski valta: Collége de Francen kellonsoittaja hirviöiden ja peukaloisten maassa.” [Grotesque Power. The Hunchback of Collége de France in the Land of Monsters and Wrens.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 29 (2004): 2, pp. 152-167.
 • Koivusalo, Markku: ”Pakko puhua seksistä?” [The Compulsory Sex Talk.] Teatteri: Journal of Performing Arts 2002:7, pp. 16-19.
 • Koivusalo, Markku: ”Michel Foucault ja tuottavan vallan nomos.” [Michel Foucault and the nomos of the productive power.] In Jarkko Tontti & Kaisa Mäkelä (eds.), Filosofien oikeus 2. [The Justice of Philosophers: Part two.] Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja, Nro 3, Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys 2001.
 • Koivusalo, Markku: ”The Biopolitical Displacement.” In Hänninen & Vähämäki (eds.), Displacement of Politics. Jyväskylä, SoPhi 2000.
 • Koivusalo, Markku: “Le antinomie del “displacement” biopolitico.” [The Antinomies of Biopolitical Displacement.] Aut aut: rivista di filosofia e di cultura 2000:298. La Nuova Italia, pp. 63-80. Translated from English by Federico Boni.
 • Koivusalo, Markku: ”Kidutuksen spektaakkelista elämän rankaisemiseen.” Nuori Voima literary journal 2000:2, pp. 39-41. [From the torture spectacle to the life imprisonment.]
 • Koivusalo, Markku: “Foucault’n giljotiini.” [The Foucauldian guillotine.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): 1, pp. 57-58.
 • Koivusalo, Markku. “Seksuaalisuuden symposium: puheenvuoroja seksuaalisuuden historiasta.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): no. 1.
 • Koivusalo, Markku: ”Maalari nimeltä Michel Foucault.” [Michel Foucault as a painter.] Nuori Voima literary journal 1999:3, pp. 33-35.
 • Koivusalo, Markku: ”Loputon halu tietää ja tulkita. Michel Foucaultin nietzsheläinen sukututkimus länsimaisen tiedon juurista.” [The infinite desire to know and to interpret: Michel Foucault and the nietzchean genealogy of the Western Knowledge.] Helsingin Sanomat 21.7.1999.
 • Koivusalo, Markku: ”Elämän politiikasta eli katsaus biovallan teemaan.” [The Politics of Life: The thematic of the biopower.] In J.P Roos & Tommi Hoikkala (eds.), Elämänpolitiikka. [Politics of Life.] Helsinki, Gaudeamus 1998, pp. 265-291.
 • Koivusalo, Markku: ”Sukututkijan jäämistö.” [The Heritage of the Genealogist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 23 (1998): 4, pp. 322-333. Review article on Foucault’s thought. Michel Foucault: Il Faut Défendre la Societe. Gallimard 1997; Bétrice Han: L’ontologie manquée de Michel Foucault. Millon 1998; Hänninen & Karjalainen (eds.): Biovallan kysymyksiä. Gaudeamus 1997; Clare O’Farrell: Foucault Legacy. Queensland University of Technology 1997

Luentojani ja seminaarejani Foucault’sta

 • Foucault: Tiedon ja vallan politiikka -kurssi. Foucault: Tiedon ja vallan politiikka. Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Syventävät opinnot: VALT1560 Politiikan filosofian kriittisiä nykyklassikkoja, 2-4 op. 30.10-5.12.2023.
 • Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen avointa etäluentoa. Helsingin työväenopiston etäluentosarja 12.1-23.3.2021

 • Foucault: Tiedon ja vallan politiikka -kurssi. Foucault: Tiedon ja vallan politiikka. Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Syventävät opinnot: VALT1560 Politiikan filosofian kriittisiä nykyklassikkoja, 2-4 op. 2.11-7.12.2020

 • Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen luentoa -kurssi. Foucault ja toisin ajattelu – kymmenen luentoa -kurssi. Helsingin työväenopiston etäluentosarja 16-27.2.2019.

 • Michel Foucault and archaeology of paintings. Lecture in Aalto University.
 • Michel Foucault ja toisin ajattelu. Lectures in Helsinki City Adult Education 30.10-4.12.2018.
 • Michel Foucault and the Scenes of Power.Lectures in the course: Perspectives on the Contemporary Thought. Theatre Academy. The Universities of Arts. Helsinki, 8-10.9 2016.
 • Michel Foucault and the Scenes of Power.Lectures in the course: Perspectives on the Contemporary Thought. Theatre Academy. The Universities of Arts. Helsinki, 8-10.9 2015.
 • Michel Foucault and experience of political. As part of the lecture course: Political Philosophy in Modern World.
 • Michel Foucault. PHD seminar World Politics. University of Helsinki 2009.
 • What is Author?  PHD seminar Finnish Academy of Fine Arts 2005
 • Michel Foucault, power and discouse. PHD seminar Theatre Academy, 2005.
 • The History of Governmentality. Lecture in Politics. University of Helsinki 2005.
 • The Philosophy of Michel Foucault. Lecture in Critical Academy, 2004.
 • The Philosophy of Michel Foucault. PHD seminar Theatre Academy, 2003.
 • Michel Foucault and René Magritte. PHD seminar Finnish Academy of Fine Arts 2002.
 • Michel Foucault jand sexuality. PDH seminar Theatre Academy, 2002.
 • Biopower. Lecture in Politics 2002.University of Helsinki.
 • Michel Foucault and the Stage of Philosophy. PHD seminar Theatre Academy, 2001.
 • Biopolitics. Lecture in Politics. University of Jyväskylä. 2000.
 • Michel Foucault and the Law. Lecture in Finnish Legal Sience association, 1999.
 • Michel Foucault and space. Lecture in Helsinki University of Technology, 1997.

Esitelmiäni Foucault’sta

 • Foucault and the Justice of History. The Justice of History Colloquium. House of Sciences and Letters. Helsinki 2012.
 • ”Subjektista subjektiviteettiin.” [From the subject to the subjectivity.] Finnish Researcher Association 30th summer school on Subject and Subjectivity, Kallio-Kuninkala, Järvenpää 26-28.8.2011.
 • “Michel Foucault and the Singular Political Experience of the Universal Man.” The Future of Political Community: Beyond Universalism and Particularism  -Conference. Helsinki, 10-11 December 2010.
 • Michel Foucault and the politics of antihumanist. Discussion with T.Nevalinna. The helsinki City main Library. 2010.
 • Foucault Night in Plato’s Club. Bookshop Kirja. 2010.
 • Michel Foucault, Interview in Yliopisto-lehti 2009.
 • “Biopolitical Rationalities.” The Ethos of Welfare. International Symposium on Metamorphoses and Variations of Governmentality. University of Helsinki 31.8-2.9.2000.
 • “The Displacement of productive politics.” Politics Revisited -Symposium. University of Jyväskylä 7-9.12.2000.
 • “Biopolitical Displacement.” Displacement of Politics – seminar. Workshop on the transformations of the system of politics in the age of globalization. Santa Margherita (GE), Italy 24-26.6.1999.
 • “Biopolitics and the displacement of Sovereignty.” States in theories – theories in states. International Colloquium. Helsinki. University of Helsinki 3-5.6.1999.
 • ”Elämän opinnoista.” [Life Studies.] The 29th Annual Conference of the Finnish Political Science Association. Helsinki January 1997.
 •  “The Politics of life.” Doktorandlnnenkurssen in Berlin Finland-institut. May 1997.

Käännöksiä

 • Foucault, Michel: ”’Sanat ja asiat’ Haastattelu Raymond Bellourin kanssa.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2010):1, pp. 3-8. [Translated from French: «Michel Foucault, Les mots et les choses», entretien avec Raymond Bellour.]

Käännösten konsultaatioita

 • Michel Foucault. Foucault/Nietzsche. Finnish translation of “Nietzsche, Freud, Marx” and “Nietzsche, la genealogie et l’histoire”. Translators: Turo-Kimmo Lehtonen and Jussi Vähämäki. Tutkijaliitto, Helsinki 1998)
 • Michel Foucault: Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto. Finnish translation of Histoire de la sexualité. Vol I: La Volonté de savoir. Translator Kaisa Sivenius. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki 1998.
 • Michel Foucault: Sanat ja Asiat. Finnish translation of Les mots et les choses – une archéologie des sciences humaines. Translator Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki 2010.
 • Michel Foucault: Turvallisuus, Alue, Väestö. Finnish translation of Sécurité, territoire, population. Translator Antti Paakkari. Tutkijaliitto, Helsinki 2010.