Historian hyödystä ja haitasta elämälle

Von Nutzen und nachteil der Historie für das Leben

1874

 

 

Friedrich Nietzsche

 (1844 – 1900)

Historian hyödystä ja haitasta elämälle

Von Nutzen und nachteil der Historie für das Leben 1874

Belle époque ja poliittinen ajattelu

Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben. Leipzig. Verlag von E. W. Fritzsch. 1874.

Historian hyödystä ja haitasta elämälle. Suom. Anssi Halmesvirta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö JULPU, 1999

Totta kai me tarvitsemme historiaa, mutta aivan eri syistä kuin tiedon puutarhoissa maleksivat joutilaat, vaikka he jaloudessaan halveksivatkin meidän karkeita ja hienostumattomia tarpeitamme.

Toisin sanoen me tarvitsemme sitä elämää ja toimintaa varten, emme mukavana pakotienä elämästä ja toiminnasta, saati sitten itsekkään ja mukavuudenhaluisen elämämme tai pelkurimaisten ja alhaisten tekojemme kaunisteluun.