Sigmund Freud

(1856 – 1939)

Minä ja Se. (Das Ich und das Es.) 1923.

Belle époque ja poliittinen ajattelu

  • Das Ich und das Es. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 1923.
  • Gesammelte Werke, Bd. 13. Imago, London 1940, S. 237–289
  • Studienausgabe, Bd. 3. Psychologie des Unbewussten. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2000, S. 273–330
  • Minä ja “se”. Teoksessa Freud: Johdatus narsismiin ja muita esseitä. Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Love kirjat, 1993, 121-168. 

I. Tietoisuus ja tiedostamaton (Bewusstsein und Unbewusstes)

II. Minä ja Se (Das Ich und das Es)

III. Minä ja yliminä (minäihanne) (Das Ich und das Über-Ich (Ichideal))

“Syvimmissä kerroksissa raivonnut taistelu ei ole loppunut nopeassa sublimoinnissa ja identifioitumisessa vaan jatkuu korkeammalla alueella kuten Hunnien taistelu Kaulbachin maalauksessa.”

IV. Kaksi viettilajia  (Die beiden Triebarten)

V. Minän riippuvuussuhteet (Die Abhängigkeiten des Ichs)

“Se (Das Es), johon loputa palaamme, ei omaa mitään keinoa osoittaa minälle rakkautta tai vihaa. Se ei kykene sanomaan mitä se haluaa, se ei synnytä yhtenäistä tahtoa (Willen). Eros ja kuolemanvietti taistelevat siinä.”