Epiketos

Keskusteluja (108)

Ἐπικτήτου διατριβαί

Epiktetoksen keskusteluja (108) Ἐπικτήτου διατριβαί

Epiktetos   Ἐπίκτητος (55-135)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Epiktetoksen Keskusteluja

Ἐπικτήτου διατριβαί

 • Keskusteluja. Teoksessa Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Seitsentähdet. Helsinki: WSOY, 1978.
 • Discourses of Epictetus

  • Trans. by Elizabeth Carter. All the works of Epictetus, which are now extant; consisting of his Discourses, preserved by Arrian, in four books, the Enchiridion, and fragments. Richardson 1758.
  • Trans. by Thomas Wentworth Higginson. The Works of Epictetus. Consisting of His Discourses, in Four Books, The Enchiridion, and Fragments. (Little, Brown, and Co. 1865.
  • Trans. by George Long.The Discourses of Epictetus, with the Encheridion and Fragments. George Bell 1877.
  • Trans. by Percy Ewing Matheson. Epictetus: The Discourses and Manual together with Fragments of his Writings. Oxford University Press 1916.
  • Trans. by William Abbott Oldfather, (1925-8), Discourses. Loeb Classical Library 1925-8.
  • Trans. by Robert Dobbin. Discourses, Fragments, Handbook. Penguin Classics 2008.
  • Trans. by Robin Hard. Discourses, Fragments, Handbook. Oxford University Press 2014.

Arrianos Lucius Gelliukselle

I kirja

II kirja

Tutki kuka olet?

Ensiksikin olet ihminen, jossa mikään ei ole valintaa (proairesis) herruudellisempi (kuriôteron), kaikki on sille alisteista, se itse on orjuuttamaton (adouleutos)  ja alistamaton (anupotaktos).

Katso mistä eroat järjen (logos) mukaan. Eroat villipedoista ja eroat karjasta.

Lisäksi olet kaikkeuden kansalainen ja osa sitä, et ole palvelija vaan sen johtava olento, seuraat sen jumalallista hallintoa (dioikeô) ja huomioit (epilogistikos) sen

III kirja

IV kirja