Hannah Arendtin teokset

Hannah Arendt. Kootut teokset, kriittinen laitos: Kritische Gesamtausgabe. 2018-2030 / Digital.

BAND 1

Der Liebesbegriff bei Augustinus 2029

BAND 5

Origins of Totalitarism / Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.

BAND 9

Between Past and Future. 2023.

BAND 13

Crises of the Republic. 2028.

BAND 17

Essays zu Literatur, Kunst, Philosophie und Politik.

BAND 6

The Modern Challenge to Tradition: Fragmente eines Buchs. 2018.

BAND 10

Eichmann in Jerusalem / Englisch und Deutsch (Teil 2, Begleittexte)

BAND 14

The Life of the Mind. 2021.

BAND 7

The Human Condition / Vita activa oder Vom tätigen Leben. 2023.

BAND 11

On Revolution / Über die Revolution

BAND 15

Lectures on Kant. 2025.

BAND 4

Schriften zur jüdischen Frage 1932-1952.

BAND 8

Einführung in die Politik. 2027.

BAND 12

Men in Dark Times. 2026.

BAND 16

Denktagebuch

Rakkauden käsite Augustinuksella. Yritys filosofiseen tulkintaan, 1929.

 • Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation Berlin: J. Springer, 1929.
 • Love and Saint Augustine. Edited with an Interpretive Essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Scott. Chicago: The University of Chicago Press 1996/1998.

I. Rakkaus (mieli)haluna (appetitus)

 1. Halun rakenne
 2. Caritas ja cupiditas
 3. Ordina ta dilectio

II: Luoja ja luotu

 1. Luoja ymmärrettynä luodun alkuperäksi
 2. Caritas ja cupiditas
 3. Dilectio proximi

III. Vita socialis

Kuusi esseetä 1948

Kuusi esseetä

Karl Jaspersille

 1. Imperialismista
 2. Organisoitu syyllisyys
 3. Mitä on eksistenssifilosofia?
 4. Kätketty perinne
 5. Juutalaiset eilisen maailmassa
 6. Franz Kafka

Totalitarismin alkuperät 1951

 • The Origins of Totalitarianism. Harcourt, Brace & Co., New York 1951.
 • The Burden of Our Time. Secker and Warburg, London 1951.
 • Ideology and Terror: A Novel Form of Government. Published first in The Review of Politics, Vol. 15, No. 3 (Jul., 1953).
 • Second enlarged edition: New York: World Publishing Co., Meridian Books, 1958. Third edition, with new prefaces: New York: Harcourt, Brace & World, 1966, 1968, 1973.
 • Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M., 1955, 1958, 1961, 1962.
 • Totalitarismin synty. Vastapaino, Tampere 2013.

OSA I. ANTISEMITISMI

 1. Antisemitismi järkytyksenä maalaisjärjelle
 2. Juutalaiset, kansallisvaltio ja antisemitismin synty
 3. Juutalaiset ja yhteiskunta
 4. Dreyfus-tapaus

 

OSA 2. IMPERIALISMI

 1. Porvariston poliittinen vapautuminen
 2. Rotuajattelu ennen rasismia
 3. Rotu ja byrokratia 
 4.  Manner-Euroopan imperalismi: Pan-liikkeet
 5.  Kansallisvaltion rappio ja ihmisoikeuksien loppu 

OSA III. TOTALITARISMI

 1. Yhteiskunta ilman luokkia
 2. Totalitaarinen liike
 3. Totaalinen herruus

IDEOLOGIA JA TERRORI: UUSI HALLINNAN MUOTO

 

Kyseenalaisia ​​perinteitä nykyajan poliittisessa ajattelussa. 1957

 • Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart: Vier Essays. Frankfurt a. m. 1957.

 

 • Tradition und die Neuzeit«, 9–46.
 • Natur und Geschichte«, 47–80.
 • Geschichte und Politik in der Neuzeit«, 81–116.
 • Was ist Autorität?«, 117–168
 1. Perinne ja uusi aika
 2. Luonto ja historia
 3. Historia ja politiikka uudella ajalla
 4. Mitä on auktoriteetti? 

 

Rahel Varnhagen: Juutalaisnaisen elämänkerta romantiikan aikana 1958.

 • Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. Piper, München 1959.
 • Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess. Translated by Richard and Clara Winston (1958). Complete ed.; Ed. Liliane Weissberg. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.
 • Rahel Varnhagen. The Life of a Jewish Woman. New York Harcourt Brace Jovanovich 1974.

Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot. 1958

 • The Human Condition. University of Chicago Press, Chigaco 1958.
 • Vita activa oder vom tätigen Leben, Kohlhammer, Stuttgart 1960; Piper, München 1967.
 • Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot. Vastapaino, Tampere 2002.
 1. Ihmisen tila
 2. Julkinen tila ja yksityisen alue
 3. Työ
 4. Valmistaminen
 5. Toiminta
 6. Vita activa ja uusia aika

 

Ihmisyydestä synkkinä aikoina: Ajatuksia Lessingistä 1960.

 • Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Gedanken zu Lessing.  Dr. Ernst Hauswedell & Co. Verlag,  Hamburg 1960. Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Rede über Lessing. Piper 1960.
 • On Humanity in Dark Times: Thoughts about Lessing. In Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace and World, 1968.

Menneen ja tulevan välissä. Kuusi poliittisen ajattelun harjoitusta 1961. 

Between Past and Future: Six exercises in political thought. New York: Viking, 1961.

The Gap between Past and Future

 1. Tradition and the Modern Age
 2. The Concept of History: Ancient and Modern.
 3. What Is Authority?
 4. What Is Freedom?
 5. The Crisis in Education
 6. The Crisis in Culture: Its Social and Political Signifiance

Two more essays were added in 1968.

7. Truth and Politics.

8. The Conquest of Space and the Stature of Man.

Kuilu menneen ja tulevan välissä

 1. Perinne ja uusi aika
 2. Historian käsite: antiikin ja moderni 
 3. Mitä on auktoriteetti? 
 4. Mitä on vapaus?
 5. Koulutuksen kriisi
 6. Kulttuurin kriisi: Sen yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys.

Kaksi lisäesseetä 1968.

7. Totuus ja politiikka

8. Avaruuden valloitus ja ihmisen asema

Vallankumouksesta 1963.

 • On Revolution. New York: Viking, 1963. Revised second edition, 1965.
 • Über die Revolution. Piper, München 1963.

 

 • The Meaning of Revolution
 • The Social Question
 • The Pursuit of Happiness
 • Foundation I: Constitutio Libertatis
 • Foundation II: Novus Ordo Saeclorum
 • The Revolutionary Tradition and Its Lost Treasure
 • Vallankumouksen merkitys
 • Yhteiskunnallinen kysymys
 • Onnen tavoittelu
 • Perusta I: Constitutio Libertatis
 • Perusta II: Novus Ordo Saeclorum
 • Vallankumouksellinen perinne ja sen kadotettu aarre

Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahan banaalisuudesta 1963.

 • Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963/1968) New York: Viking, 1968.
 • Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen Piper, München 1964.
 • Eichmann Jerusalemissa – Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä. Docendo, 2016.

Ihmisiä synkkinä aikoina 1968.

Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace and World, 1968.

 1. On Humanity in Dark Times: Thoughts about Lessing
 2. Rosa Luxemburg 1871-1919
 3. Angelo Giuseppe Roncalli: A Christian on St. Peter’s Chair from 1958 to 1963.
 4. Karl Jaspers. Laudatio.
 5. Karl Jaspers: A Citizen of a World?
 6. Isak Dinesen: 1885-1963
 7. Hermann Broch: 1886-1951
 8. Walter Benjamin: 1892-1940
 9. Bertol Brecht: 1898-1958
 10. Waldemar Gurian: 1903-1954.
 11. Randall Jarrell: 1914-1965.
 1. Ihmisyys synkkinä aikoina: Ajatuksia Lessingistä.
 2. Rosa Luxemburg 1871-1919
 3. Angelo Giuseppe Roncalli: Kristitty Paavin istuimella 1953-1963. 
 4. Karl Jaspers. Laudatio.
 5. Karl Jaspers: Maailmankansalainen?
 6. Isak Dinesen: 1885-1963
 7. Hermann Broch: 1886-1951
 8. Walter Benjamin: 1892-1940
 9. Bertol Brecht: 1898-1958
 10. Waldemar Gurian: 1903-1954.
 11. Randall Jarrell: 1914-1965.

Väkivallasta 1970.

Tasavallan kriisit 1972.

 • New York Review of books, Volume 12, Number 4 · February 27, 1969. A Special Supplement: Reflections on Violence
 • On Violence. Harcourt Brace & World, New York 1970.
 • Macht und Gewalt, Piper, München 1970.

Crises of the Republic. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

 • Lying in politics
 • Civil Disobedience
 • On violence
 • Thought on politics and revolution.
 • Valehtelu politiikassa
 • Kansalaistotytelemattomuus
 • Väkivallasta
 • Politiikan ja vallankumouksen ajattelua. 

Mielen elämä 1978.

Gifford luennot Aberdeenissa 1972-1974

Luennot New School for Social Researchissa 1974-5 ja 1975. 

Life of the Mind Ed. Mary McCarthy, 2 vols. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.

Vom Leben des Geistes. Bd. 1 Das Denken; Bd. 2 Das Wollen Piper, München 1979.

Ajattelu

“Mitä me teemme kun emme tee muuta kuin ajattele? Olemme tavallisesti aina kanssaihmisten ympäröimiä, mutta missä olemme silloin kuin olemme yhdessä ainoastaan itsemme kanssa?”

 1. Ilmeneminen
 2. Mielen toiminnat ilmenevien maailmassa
 3. Mikä saa meidät ajattelemaan?
 4. Missä olemme kuin ajattelemme?

 

Tahtominen

“Mielen elämän toinen osa on omistettu tahdon kyvylle ja siten vapauden ongelmalle, mikä Bergsonin sanoin ”on ollut modernille ihmiselle vastaava asia kuin elealaisten paradoksit olivat antiikin ihmisille.”

 1. Filosofit ja tahto
 2. Quastio mihi factus sum: Sisäisen ihmisen löytäminen.
 3. Tahto ja intellekti
 4. Loppupäätelmä

 

Ajattelupäiväkirjat 1950-1970.

Arendt; U. Ludz / I. Nordmann (Eds.): Denktagebuch 1950-1973, 2 Bde., Piper, München 2002.

Postuumeja kokoelmia.

Die verborgene Tradition. Acht Essays (1932–1948) Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976.

The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age, edited with an introduction by Ron H. Feldman 1978.

Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism, Ed. Jerome Kohn. New York: Harcourt, Brace, 1994.

Responsibility and Judgment. Edited with an introduction by Jerome Kohn. New York: Schocken, 2003

The Promise of Politics. Edited with an Introduction by Jerome Kohn. New York: Schocken, 2005.

The Jewish Writings. Edited by Jerome Kohn and Ron H. Feldman. Schocken Books 2007

Reflections on Literature and Culture. Edited by Susannah Young-Ah Gottlieb. Stanford University Press, Stanford 2007.

The last interview and other conversations, Melville House 2013.

Thinking Without a Banister. Essays in understanding, 1953-1975. Edited by Jerome Kohn. Schocken Books, New York 2018. 

Hannah Aredtin toimittamat teokset

H. Arendt (Ed.): Bernard Lazare. Job`s Dungheap. Essays on Jewish Nationalism and Social Revolution. Schocken Books, New York 1948.

M. Brod (Ed.) / H. Arendt: The Diaries of Franz Kafka, Vol. 2, 1914-23. Schocken Books, New York 1949.

H. Arendt (Ed.): Hermann Broch: Dichten und Erkennen. Essays,2 Bde., Zürich 1955. Gesammelte Werke, Bde. 6,7.

H. Arendt (Ed.): Karl Jaspers: The Great Philosophers, Vol. 1-2. Harcourt, Brace & World, New York 1962, London 1962.

H. Arendt (Ed.); H. Zohn (Trans.): Walter Benjamin: Illuminations. Harcourt, Brace & World, New York 1968.