Roomalainen oikeus

Roomalainen oikeus

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Kahdentoista taulun lait  (451-449 BC )

Leges duodecim tabularum

Twelve Tables: Samuel P. Scott 1932.  Johnson, Coleman-Norton & Bourne 1966

LOI DES XII TABLES

Institutes (Gaius) (161 eaa.)

 

Corpus iuris civilis (529-534)

Iustiniani Institutiones 533

Oikeuden perusteet

Corpus iuris civilis. Vol. 1. Institutiones recognovit Theodorus Mommsen, retractavit Paulus Krueger. Berolini : apud Weidmannos, 1954

Iustiniani Codex 529,534

Corpus iuris civilis. Vol. 2, Codex Justinianus ; recognovit et retractavit Paulus Krueger. Berolini : Apud Weidmannos, 1954.

Iustiniani Digesta seu Pandectae 533

Aihepiireittäin ryhmitellyt otteet roomalaisten juristien kirjoituksista.

Institutiones recognovit Theodorus Mommsen, retractavit Paulus Krueger. Berolini: apud Weidmannos, 1954

Novellae

Corpus iuris civilis, volumen tertium, novellae recognovit Rudolphus Schoell, opus schoellii morte interceptum Guilelmus Kroll.Berolini : Apud Weidmannos, 1954.