Walter Benjamin

1919-1922

Walter Benjamin 1919-1922

Saksalaisen romantiikan taidekritiikin käsite (1919)

 • Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Verlag A. Francke, Bern 1920. GS Band I/1, 7-122)
 • The Concept of Criticism in German Romanticism. SW 1, 116-200.

Taidekritiikin teoria (1919-20)

 • Theorie der Kunstkritik (GS I/3, 833 sgg.).
 • Theory of Criticism. SW1, 217-9.

Väitöskirjan itsearviointi (1921)

 • Selbstanzeige der Dissertation (GS I/2, 707 sg.).
 • In «Kant-Studien», XXVI (1921), nn. 1-2, 219.

  Maailma ja aika (1919-1920)

  • Welt und Zeit GS VI, 98-100
  • World and Time SW1, 226

  Näennäisestä (1919-1920)

  • Näennäisestä.
  • Über Schein (GS I/3, 831 sgg.). On Semblance. SW1, 223-225.
  • Näennäisyys ja ilmaisemattomuus 1919.
  • Ad Schein und Ausdrucksloses (GS VII/2, 733 sg.).

  Estetiikan kategoriat (1919-1920. 

  • Kategorien der Ästhetik (GS I/3, 828 sgg.).

  Rakkaudesta ja sen sukuisista asioista 1920

  • Über Liebe und Verwandtes [fr 51], GS VI, 72.
  • On Love and Related Matters. SWI, 229.

  Kohtalo ja luonne 1921

  • Schicksal und Charakter. Dìe Argonauten I, 10-12 (1921), 187-96. GS2, 171-178. SW 1:201–6.
  • Fate and Character. SW1, 201-206.

   Väkivallan kritiikin tehtävä on esittää (darstellung) sen suhteet (Verhältnisses) oikeuteen (Recht) ja oikeudenmukaisuuteen (Gerechtigkeit). 

   Sillä väkivallasta, sanan painavassa merkityksessä tulee aina vaikuttava syy (ursache) kun se sekaantuu siveellisiin (sittliche) suhteisiin. Näiden suhteiden aluetta kuvaavat oikeuden (Recht) ja oikeudenmukaisuuden (Gerechtigkeit) käsitteet.”

   Väkivallan kritiikki 1921

   • Zur Kritik der Gewalt. In: Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. 1921
   • “Zur Kritik der Gewalt.” GS II.1:179–203
   • “Critique of Violence.” SW 1:236–52.

   Alkuperäisesti osana suunnnitelmaa politiikkaa koskevasta teoksesta

   1. Tosi politiikko (Der wahre Politiker)
   2. Tosi politiikka (Die wahre Politik)
    1. Väkivallan purkaminen (dekonstruktio) (Der Abbau der Gewalt)
    2. Päämäärällisyys ilman lopullista päämäärää (Teleologie ohne Endzweck)
   3. Paul Scheerbartin Lesabéndion Tosi politiikko (Der wahre Politiker)

   Fragmentit väkivallasta

   • Oikeus voimankäyttöön (1920)
    • Das Recht zur Gewaltanwendung [fr 76] (1920) GS VI, s. 104
   • Fragmentti elämästä ja väkivallasta (1921)
    • Fragment zu Leben und Gewalt (1921) (GS VII/2, 791).

     Kääntäjän tehtävä 1921

     • “Die Aufgabe des Übersetzers,” GS IV.1:9–21; “The Task of
      the Translator,” SW 1:253–63.

     Teologis-poliittinen fragmentti (1921)

     • Theologisch-politisches Fragment (GS I I/i, 203 sg.).

     Kapitalismi uskontona 1921

     • “Kapitalismus als Religion,” GS VI:100–103
     • Capitalism as Religion,” SW 1:288–91.
     • Kapitalismi uskontona. Teoks. Benjamin: Keskuspuisto. Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suom. Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Tutkijaliitto, Helsinki 2014.

      Sonetti IV.

      • Sonette IV (1922) GS VII(I), 581

      Tammikuun kuudennesta 1922

      • Zum 6. Januar 1922 (GS VII/i, 64).

      Angelus Novus (1922)

      • Ankündigung der Zeitschrift:»Angelus Novus « (GS II/i, 241-46). Announcement of the Journal Angelus Novus

      Duns Scotus. 1920.

      • Wenn nach der Theorie des  Duns Scotus  1920, GS VI, 22.

      Goethen vaaliheimolaiset (1919-22)/ (1924-1925)

      • Goethes Wahlverwandtschaften, 1. Teil. In Neue Deutsche Beiträge, 2. Folge, 1. Heft. Verlag der Bremer Presse, München 1924, s. 83-138.
      • Goethes Wahlverwandtschaften,2. Teil. In Neue Deutsche Beiträge, 2. Folge, 2. Heft. Verlag der Bremer Presse, München 1925, s. 134-168.
      • “Goethes Wahlverwandtschaften.” Neue Deutsche Beiträge 1924-1925. GS I.1:123–201
       “Goethe’s Elective Affinities,” SW 1:297–360

      Ottiliesta 

      Über Ottilie (GS I/3, 855).

       

       Jopa sakramentaalinen muuttaa myyttiin (1923) 

       Ins Mythische wandelt sich auch das Sakramentale…(1923) (GS I/3, 837 sg.).

       Viittaus Franfois-Poncetiin.

       Erwähnung von Franfois-Poncet (GS I/3, 838 sgg.).