Menneitä, tulevia, keskeneräisiä ja unohtuneita projekteja

Länsimainen poliittinen filosofia ja yhteiskuntateoria.

Ajattelujärjestelmien historian luento- ja kirja -ikuisuusprojekti.

Maailman ymmärtäminen. Hannah Arendtin ajattelu.

Tutkimus- ja kirjaprojekti Hannah Arendtin tavasta ymmärtää maailmaa ja politiikkaa. Rahoittajana Koneen säätiö 2021–2022.

Michel Foucault ja toisinajattelu

Luento ja kirjaprojekti Michel Foucault’n ajattelusta.

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus

Luento- ja kirjaprojekti Walter Benjamin ajattelusta. 

Vapaus, veljeys, tasa-arvo ja kuolema. Modernit poliittiset ideologiat: Liberalismi, nationalismi, sosialismi ja konservatismi. 

Tutkimus- ja kirjaprojekti poliittisista ideologioista ajattelujärjestelminä.

Filosofit ja taide

Luento ja kirjaprojekti filosofien ja taiteen suhteesta. 

Sfinksin arvoitus. Kolminaisuus länsimaisessa ajattelussa.

Suunniteltu kirjaprojekti kolminaisuudesta länsimaisesta ajattelusta.

Kokemuksen politiikka. Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä. 

Väitöskirjaprojekti

Poliittisen ajattelu modernissa maailmassa. 

Luentoprojekti Max Weberin, Carl Schmittin, Leo Straussin, Hannah Arendtin, Michel Foucault’n ja Giorgio Agambenin tavasta ajatella politiikkaa ja poliittista. 

Antiikin alkunäyttömö: Poliittisen ajattelun historia 1. 

Luento ja kirjaprojekti antiikin Kreikan poliittisesta ajattelusta. 

Carl Schmitt: Ahdistuksen ja pelon politiikka.

Kirja- ja luentoprojekti Carl Schmittin ajattelusta.

Leo Strauss radikaalina konservatiivina

Osana M. Ojakankaan johtamaa ja Suomen akatemian rahoittamaa “The Intellectual Heritage of Radical Cultural Conservatism” projektia 2013-2017.

Kriittinen poliittinen antropologia

Osana professori Ojakankaan johtamaa ja Helsingin ylopiston Eurooppa verkoston rahoittamaa “Rethinking Cultural Diversity in Europe: Beyond Universalism and Particularism.” -projektia 2010-2012. 

Toimeenpanovallan strategiat

Osana professori N. Kaupin johtamaa ja Suomen akatemian rahoittamaa Governing Competition Society – The Finnish Market Regime in Comparative Perspective -projektia 2007-2010. 

Antinomies of the biopolitical reason

Osana professori S. Hännisen johtajaa ja Suomen akatemian rahoittamaa Displacement of politics projektia 1999-2001.

Elämän politiikka.

Maisterityö ja keskeneräiseksi jäänyt hylätty väitöskirjaprojekti.