Laelius: Ystävyydestä

(44 eaa.)

Laelius de Amicitia

Marcus Tullius Cicero

(106 – 43 eaa.)

Laelius:Ystävyydestä (44 eaa.)

Laelius de Amicitia

Marcus Tullius Cicero  (106 – 43 eaa.)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Ystävyydestä. Teoks. Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. WSOY, Porvoo Helsinki Juva: 1992.

Laelius eli Ystävyydestä. Suom. K. Heino. K. J. Gummerus, Jyväskylä 1903.

I

II 

III

20 Ystävyys ei, näette, ole mitään muuta, kuin hyväntahtoisuudella ja rakkaudella yhdistetty, kaikkia inhimillisiä ja jumalallisia asioita koskeva sopusointuisuus: enkä minä todellakaan tiedä, ovatko kuolemattomat jumalat — viisautta lukuun ottamatta — mitään parempaa, kuin tämä on, antaneet ihmisille.