Epiketos

Käsikirja

Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτου

Epiktetoksen käsikirja Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτο

Epiktetos   Ἐπίκτητος (55-135)

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Epiktetoksen käsikirja

Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτου

 • Käsikirja. Teoksessa Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Seitsentähdet. Helsinki: WSOY, 1978.
 • Ojennusnuora. Suomentanut K. Jaakkola. Hämeenlinna: Karisto, 1919.
 • Käsikirja. Suomennos Marke Ahonen. Teoksessa Kaarakainen, Teija & Jari Kaukua (toim.): Stoalaisuus: Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki: Gaudemus, 2004.

  αʹ

  Toiset asiat ovat vallassamme/ meistä kiinni (eph’ hēmin), toiset eivät ole vallassamme/ meistä kiinni (ouk eph’ hēmin).

  Meistä kiinni ovat näkemys (hupolēpsis), pyrkimys (hormē), halu ( orexis) ja torjunta (ekklisis) eli sanalla sanoen mikä on omaa tekoamme.

  Meistä kiinni eivät ole ruumis (sōma), omaisuus (ktēsis), maine/ mielipiteet (doxai) ja asema/ virka (arkhai) eli sanalla sanoen mikä ei ole omaa tekoamme.

  Mikä on meistä kiinni, on luonnostaan vapaata, esteetöntä ja haitatonta; mikä ei ole meistä kiinni on heikkoa, orjuutettua, esteellistä ja vierasta.

  Muista siis, että jos pidät vapaana luonnostaan orjuutettua ja vierasta omanasi, kohtaat esteitä, suruja ja mielenjärkytyksiä, moitit jumalia ja ihmisiä.

  Mutta jos pidät omanasi vain omaasi ja vieraana sitä mikä on vierasta, kukaan ei sinua koskaan pakota eikä estä, et moiti tai syytä ketään, et toimi pakotetusti; kukaan ei vahingoita sinua, sinulla ei ole vihollista, sillä mikään ei ole sinulle vahingollista.