Μένων, Menon

Platon (Πλάτων) 

(n. 428 – 348 eaa.)

Wilhelm von Gloeden (1856–1931): Socrate alla fonte 1902.

Μένων, Menon

(70a–100b) 

Platon Πλάτων) (n. 428 – 348 eaa.)

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

Koska siis sielu on kuolematon ja syntyy moneen kertaan uudelleen ja on nähnyt kaiken maan päällä ja kaiken manalassa ja yleensä kaiken olemassa olevan, ei ole mitään, mitä se ei olisi oppinut tietämään. […] koska sielu on saanut tietää kaiken, ei mikään estä ihmistä saamasta selville kaikkea, jos hän yhdenkin asian pystyy palauttamaan mieleensä […] sillä tutkiminen ja oppiminen on kokonaan tällaista mieleen palauttamista

  • Μένων
  • Menon. Platon: Teokset II. Suomentanut Marianna Tyni. Otava, Helsinki 1999
  • Meno. Translated by Benjamin Jowett (1871)
  • Meno. Translated by W.R.M. Lamb (1967)

Henkilöt: Menon, Sokrates, Orjapoika, Anytos

Menon

Menon: Osaatko sanoa, Sokrates, voiko hyvettä opettaa? (ara didakton hē aretē)

Tai voiko siihen harjaantua (askēton), ei opetella? Vai syntyykö se ihmiseen luonnostaan tai jotenkin muulla tavoin, ei siis harjaannuksella (askēton) eikä oppimisella (mathēton)?

Sähkörausku