Nikomakhoksen etiikka

Ethica Nicomachea

 Ἠθικὰ Νικομάχεια

Nikomakhoksen etiikka

Aristoteles (Aριστοτέλης) 384–322 eaa.

Nikomakhoksen etiikka. Aristoteles VII. Gaudeamus, Helsinki 1989.

I (Alpha, 1094a-1109b): Elämän päämäärä

“Kaikki taidot (technê) ja tutkimukset (methodos) ja samoin kaikki toiminnat (praxis) ja valinnat (proairesis) näyttävät tähtäävän jonkin hyvän (agathos) saavuttamiseen.

Siksi hyvän on osuvasti sanottu olevan se, mitä kaikki tavoittelevat.”

II (Beta, 1103a-1109b): Luonteen hyveet (êthikai aretai) 

III (Γ, Gamma, 1109b-1119b): Valinta, Harkinta, Toivominen

1. Vapaaehtoinen ja tahdonvastainen

2. Valinta (proairesis)

3. Harkinta (buleusis)

4. Tahto

6. Miehuullisuus (andreia)

10. Kohtuullisuus (sofrosyne)

12. Hillittömyys

IV (Δ, Delta, 1119b-1129a): Hyveet

1. Anteliaisuus

2. Runsaskätisyys

3. Suurisieluisuus

5. Rauhallisuus

6. Myötäily – Riidanhalu

7. Kehu – vähättely

8. Seurallisuus

9. Häpeä

V (E, Epsilon, 1129a-1138b): Oikeudenmukaisuus

VI (Z, Zeta, 1138b, 1145a): Intellektuaaliset hyveet

Sielussa on kolme toiminnan ja totuuden herruutta (kuria) nimittäin aistiminen (aisthêsis) , intellekti (nous) ja halu (orexis). 

“Sielu myöntämällä tai kieltämällä pitää halussaan totuutta viidellä perustavalla tavalla. Ne ovat taito (technê), tieto (epistêmê), käytännöllinen järki (fronêsis), viisaus (sofia) ja intellekti (nous).

Järkevyys (φρόνησις) phronēsis

VII (H, Eta, 1145a-1155a): Vahvaluonteisuus, heikkous

VIII (Θ, Theta, 1155a-1163b): Ystävyys

“Kukaan ei haluaisi elää ilman ystäviä, vaikka hänellä olisi kaikki muu hyvä.”

 

IX (I, Iota, 1163b-1172a): Ystävyys

X (K, Kappa, 1172a-1181b) Nautinto