Tragedian synty 1872 /1878

Die Geburt der Tragödie

 

 

Friedrich Nietzsche

 (1844 – 1900)

Tragedian synty musiikin hengestä 1872

Tragedian synty. Tai kreikkalaiset ja pessimismi. 1878

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 1872.

Die Geburt der Tragödie Oder: Griechentum und Pessimismus  1878.

Belle époque ja poliittinen ajattelu

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.Fritzsch, Leipzig 1872.

Die Geburt der Tragödie Oder: Griechentum und Pessimismus. Hammer-Verlag, Leipzig 1878.

The Birth of Tragedy and Other Writings.  Trans. Ronald Speirs. Cambridge University Press. Cambridge, New York 1991.

Tragedian synty. Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007.

Yritys itsekritiikkiin 1878

Esipuhe Richard Wagnerille 1872