Tragedian synty 1872 /1886

Die Geburt der Tragödie

 

 

Friedrich Nietzsche

 (1844 – 1900)

Tragedian synty musiikin hengestä 1872

Tragedian synty. Tai kreikkalaiset ja pessimismi. 1886

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 1872.

Die Geburt der Tragödie Oder: Griechentum und Pessimismus  1878.

Belle époque ja poliittinen ajattelu

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.Fritzsch, Leipzig 1872.

Die Geburt der Tragödie Oder: Griechentum und Pessimismus. Hammer-Verlag, Leipzig 1878.

The Birth of Tragedy and Other Writings.  Trans. Ronald Speirs. Cambridge University Press. Cambridge, New York 1991.

Tragedian synty. Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007.

Yritys itsekritiikkiin 1886

Esipuhe Richard Wagnerille 1872

 

Mihin mahtaakaan pohjautua tämä kyseenalainen kirja: arvokkuudeltaan ja kiihottavuudeltaan ensiluokkainen kysymys sen täytyi olla, vieläpä syvästi henkilökohtainen kysymys,

– tästä todistaa aika, jolta se on peräisin, josta huolimatta se sai alkunsa, saksalais-ranskalaisen sodan liikkeelle paneva aika 1870–1871.

Tragedian synty

 

Taiteen jatkuva kehittyminen kiinnittyy apollonisen ja dionyysisen kaksinaisuuteen: samaan tapaan kuin suvunjatkaminen riippuu jatkuvasti kamppailevien sukupuolten kaksinaisuudesta ja vain näiden ajoittain tapahtuvasta sovinnosta. Lainaamme nämä nimet kreikkalaisilta, jotka eivät tehneet taidenäkemyksensä syvämerkityksellistä salaoppia tajuttavaksi näkemyksellisille käsitteissä vaan jumalmaailmansa erillisissä vaikuttavissa hahmoissa.

Heidän kahteen taidejumaluuteensa, Apolloniin ja Dionysokseen, solmiutuu tietomme kreikkalaisen maailman suunnattomasta, niin alkuperän kuin päämääränkin vastakohdasta apollonisen kuvataiteen ja Dionysoksen kuvattoman musiikkitaiteen välillä: