Markun opetussivut

Homines dum docent discunt

Ihmiset oppivat opettaessaan

Seneca

luennoituja kursseja

Yksittäisiä luentoja

luentokertoja

   Opetuskokemus

Olen opettanut Helsingin yliopistossa vuodesta 1995 valtio-opin tuntiopettajana, yliassistenttina (2004–6), maailmapolitiikan yliopisto-opettajana (2008–9) ja valtio-opin dosenttina (2013–19). Jyväskylän yliopistossa valtio-opin yli-opisto-opettajana (2017–2018) ja Turun yliopistossa valtio-opin dosenttina (2018–2021).

Lisäksi olen toiminut vierailevana opettajana Teatterikorkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa, Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä ja humanistisessa tiedekunnassa.

Lisäksi olen opettanut aikuisopintoja Avoimessa yliopistossa (1999–2014), Helsingin työväenopistossa (2018–2021) ja Kriittisessä korkeakoulussa (2001–4).

Kaikki opetukseni lukuun ottamatta kirjallisuuskuulusteluja on aina perustunut omaan alkuperäistutkimukseen. En ikinä luennoi valmiista aineistosta tai muiden oppikirjojen perustalta.

Max Weber ja elämän hallinnan ajattelu

Max Weber ja elämän hallinnan ajattelu

Max Weber ja elämän hallinnan ajattelu”Erittäin hyvä kurssi aiheiden jäsentelystä nykypäivän tapahtumien linkitykseen. Haastavia tekstejä, mutta hyvää opetusta ja keskustelua.” ”Luennoitsija selvä ja erinomainen asiantuntemus aihetta kohtaan. Luennot olivat hyviä,...

Palautetta

Erinomainen vetäjä, loistava kurssin. Parasta mitä tiedekunta on kyennyt tarjoamaan! Enemmän tällaista.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Aineiston jäsennyksen ja opettajan innostuksen ja tiedon määrän suhteen kurssi oli loistavin millä olen koskaan ollut yliopistolla.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

“Erittäin mukaansatempaava luennointiote, mielenkiintoiset aiheet ja onnistunut toteutus. Luennoitsijalla erinomainen, innostunut ja tarttuva ote opettamiseen – jaksoi pitää mielenkiinto yllä”

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Aihe todella kiinnostava. Luennoitsija huippu ja todella asiantunteva

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Hieno kokonaisuus, joka sattui myös palvelemaan opinnäytetyötä. Erittäin hyvä luennoitsija / luennointi, vaikka määrässä liikaakin yritystä

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Lisää tällaista opetusta, joka opettaa ajattelemaa

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Luennoitsija osasi todella asiansa

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Avasi ajattelua – sai miettimään. Antoi hyviä työkaluja teorioiden kyseenalaistamiseen

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Opettajalla oli äärimmäisen kiinnostunut ote opetettavaan asiaan

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Sai vihdoinkin jotain tolkkua ajattelijoihin, joiden nimet ovat olleet esillä miltei joka kurssilla mutta joiden ajattelusta ei ole tajunnut mitään

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi HY

Palautetta

Ehdottomasti parhaat luennot yliopistolla.

Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa HY

Esimerkit olivat hyviä, todella informatiivinen eli paljon asiaa. Kurssista jäi todella paljon käteen, yksi parhaista kursseista/ hyödyllisimmistä kursseista koko opiskeluaikana. 

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

“Opettajalla erinomainen ammattitaito opettamassaan asiassa. Hyvä luennointi, hyvät PP.t, selkeä äänenkäyttö. Viimeisen päälle kyllä erinomainen kurssi, josta jäi hyvä fiilis. Ehkä noiden esseiden purkutilaisuuden olisi voinut järjestää vastaanotolla siten ,että olisi saanut enemmän henkilökohtaista palautetta.”

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

Mahtava ja innostunut opettaja on saanut oikeasti pohtimaan filosofiaa myös kurssin ulkopuolella.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

Kurssi oli hyvin suunniteltu ja valmisteltu (mikä ei valitettavasti ole itsestään selvää) valitut ajattelijat muodostivat järkevän kokonaisuuden. Luennot olivat oikeasti mielenkiintoisia ja selkeitä, hyvä luennoitsija

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

Poliittisen ajattelun lähteiden systemaattinen ja syvällinen läpikäynti toivat esiin tuttuihinkin filosofisiin perusaksioomiin uusia nyansseja

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

Luennoitsija oli erittäin asiantunteva ja hallitsi aihepiirin erinomaisesti. Kurssilla eritäin paljon mielenkiintoisia ajattelijoita ja herätettiin mielenkiintoa perehtyä aiheeseen enemmän itsenäisesti

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

Harvoin tulee vastaan sellaisia luentosarjoja, joissa luennoitsija todistaa pedagogisella otteellaan ja tyylillään sen, miten opetettava aihe onkaan erottamaton osa häntä. Siitä huolimatta, että Koivusalon luentosarjan aihe oli haastava, luennoitsijan pätevyys ja into saivat kiinnostuksen pysymään vahvoina.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi

Luonnoitsija innostunut ja elävöitti käytännön /nykypäivän esimerkeillään joskus hieman raskaita sisältöjä. 

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa kurssi