Iustiniani Digesta

seu Pandectae 533

Corpus iuris civilis (529-534)

Iustiniani Digesta seu Pandectae 533

Antiikin Rooman poliittinen ajattelu

Liber I

Luonnollinen oikeus (Ius naturale)

Luonnollinen oikeus (Ius naturale) on se minkä luonto on opettanut kaikille eläimille: sillä tämä oikeus ei ole ominainen ihmissuvulle, vaan yhteinen kaikille eläimille, jotka syntyvät maalla tai meressä ja myös linnuille.

Siitä juontuu miehen ja naisen liitto, jota kutsumme avioliitoksi, tästä juontuu lasten synnyttäminen, tästä kasvatus. Näemme, että myös muut eläimet, jopa pedot, ovat tämän lain alaisia.

Ulpianus

Ihmisen asema (Dig. 1.5.0. De statu hominum)

Henkilöt, asiat ja toimet 

Jokainen käyttämämme oikeus (ius) koskee joko henkilöitä (personas) tai asioita (res) tai toimia (actiones).

Dig.1.5.1 / Gaius 1 inst.

 

Vapaat ja orjat

Siksi henkilöitä koskevan oikeuden (iure) pääasiallinen jako on tämä, että kaikki ihmiset ovat joko vapaita (liberi) tai orjia (servi).

Dig. 1.5.3/ Gaius 1 inst.

Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi