Euripides (Εὐριπίδης)

480 – 406 eaa.  

Euripides (Εὐριπίδης) n. 480 – n. 406 eaa.  

Antiikin Kreikan poliittinen ajattelu

ALKESTIS (438 eaa.)

Ἄλκηστις (Alkēstis) Alcestis

Alkestis. Suomentanut Tua Korhonen. Teoks. Euripides: Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromakhe, Rhesos. Suomennos Liisa Kaski, Tua Korhonen ja Vesa Vahtikari. Teos, 2020.

MEDEIA (431 eea.)

Μήδεια, (Mēdeia) Medea

Medea (Euripides)

Medeia. Teoksessa Euripides: Medeia. Ifigeneia Auliissa. Suom Otto Manninen, K. V. L. Jalkanen. Helsinki: WSOY, 1966, 1998.

HERAKLEEN LAPSET (n. 430 – 427 eaa.)

Ἡρακλεῖδαι, Hērakleidai

HIPPOLYTOS (428 eaa.)

 Ἱππόλυτος

Hippolytos. Teoksessa Euripides: Hippolytos. Troijan naiset. (Hippolytos; Troades). Suomentanut Maarit Kaimio. Helsinki: Gaudeamus, 1974.

ANDROMAKHE (n. 430-420 eaa.)

ἈνδρομάχηAndromakhē.

Andromakhe. Suomentanut Liisa Kaski. Teoksessa Euripides: Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromakhe, Rhesos. Teos, 2020

HEKABE (n. 424 eea.)

Ἑκάβη (Hekabē) Hecuba.

Hekabe. Suomentanut Vesa Vahtikari. Teoksessa Euripides: Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromakhe, Rhesos. Suomennos Liisa Kaski, Tua Korhonen ja Vesa Vahtikari. Teos, 2020.

TURVANANOJAT (n. 424-416)

ἹκέτιδεςHiketides (n. 421 eaa.)

Turvananojat. Suomentanut Liisa Kaski. Teoksessa Euripides: Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromakhe, Rhesos. Teos, 2020.

ELEKTRA 422-413 eaa.)

ἨλέκτραĒlektra

HERAKLES (n. 416 eaa.)

ἩρακλῆςHēraklēs,

Herakles. Suomentanut Alkuteosta mukaillen suom. Pentti Saarikoski. Otava, 1967.

TROIJAN NAISET (415 eaa.)

ΤρῳάδεςTrōades

Troijan naiset. Teoksessa Euripides: Hippolytos. Troijan naiset. (Hippolytos; Troades). Suomentanut Maarit Kaimio. Helsinki: Gaudeamus, 1974.

IFIGENEIA TAURIEN MAASSA (n. 416-406)

 Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις, Ifigeneia en Taurois

ION (n. 414 eaa.)

 ἼωνIōn

HELENA (412 eaa.)

Ἑλένη, Helenē)

ORESTES (n. 408)

Ὀρέστης, Orestēs

KYKLOOPPI (412–408 eaa.)

ΚύκλωψKyklōps

 Kyklooppi: satyyrinäytelmä. Suomennos Pentti Saarikoski. Teoksessa Bergholm, Eija-Elina & Bergholm, Timo (toim.): Tehdään teatteria – yhdeksän näytelmää ja kabareelauluja. Tammi, 1967.

FOINIKIAN NAISET (411-409)

ΦοίνισσαιFoinissai

Foinikian naiset. Suomentanut Liisa Kaski. Teoksessa Euripides: Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromakhe, Rhesos. Teos, 2020.

RHESOS (450-440 eea.) epäperäinen

ῬῆσοςRhēsos

Rhesos. Suomentanut Tua Korhonen. Teoksessa Euripides: Alkestis, Foinikian naiset, Turvananojat, Hekabe, Andromakhe, Rhesos. Teos, 2020.

IFIGENEIA AULIISSA (n. 405)

Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι, Ifigeneia en Aulidi

 Ifigeneia Auliissa. Suomentanut K. V. L. Jalkanen. Teoksessa Euripides: Medeia. Ifigeneia Auliissa.  

BAKKHANTIT (n. 405 eaa.)

Βάκχαι  (Bakchai)

Euripides: Bakkhantit. Suomentanut Mauno Manninen. Porvoo & Helsinki: WSOY, 1967.

Euripides: Bakkhantit. Suomentanut Pentti Saarikoski. Teoksessa Saarikoski, Pentti: Antiikin runoutta ja draamaa. Toim. H. K. Riikonen. Helsinki: Otava 2002, 65–98.