Tutkielma inhimillisestä ymmärryksestä 1689

An Essay Concerning Human Understanding

John Locke

(1632 – 1704)

Tutkielma inhimillisestä ymmärryksestä 1689

An Essay Concerning Human Understanding

John Locke (1632 – 1704)

Lukijalle

Johdanto

1. Tutkimus ymmärryksestä on sekä miellyttävä että hyödyllinen. Koska juuri ymmärrys asettaa ihmisen muiden aistivien olentojen yläpuolelle ja antaa hänelle kaiken sen edun ja hallinnan, joka hänellä on niiden ylitse, se on varmastikin aihe, joka jo jaloutensa vuoksi on tutkimistyön arvoinen.

Ymmärrys, kuten silmä, vaikka saa meidät näkemään ja havaitsemaan kaikki muut asiat, ei huomioi itseään ja niinpä vaatii taitoa ja tuskaa, jotta se voidaan asettaa etäisyyden päähän ja tehdä siitä itsensä oma kohde.

Mutta mitä tahansa vaikeuksia tämän tutkimuksen tiellä onkaan ja mikä tahansa se onkaan, joka pitää meitä niin hämärässä itsellemme, olen varma, että kaikki valo, jonka voimme päästää mieliimme, kaikki tutustuminen omiin ymmärryksiimme, ei ole vain erittäin miellyttävää, vaan tuo meille suurta etua ohjattaessa ajatuksiamme muiden asioiden etsintään.

Kirja I: PERIAATTEET JA IDEAT EIVÄT OLE SYNNYNNÄISIÄ

I.

Kirja II: IDEOISTA

I. Ideoista yleisesti ja niiden alkuperästä

1. Idea on ajattelun kohde (Object of Thinking)

Jokainen ihminen on tietoinen itselleen siitä, että hän ajattelee ja se mihin hänen mielensä kohdistuu kun hän ajattelee ovat siellä olevat IDEAT. Ei ole epäilystäkään siitä, että ihmisillä on mielessään useita ideoita, kuten ne, jotka ilmaistaan sanoilla valkoisuus, kovuus, makeus, ajattelu, liike, ihminen , elefantti, armeija, juopuminen ja muut. Silloin onkin ensinnä kysyttävä, MITEN HÄN TULEE NIIHIIN?

Tiedän, että on hyväksytty oppi, että ihmisellä on synnynnäisiä ideoita ja alkuperäisiä luonteita, jotka on leimattu heidän mieleensä heti ensi olemiseltaan.

Tätä mielipidettä olen jo laajalti tutkinut; ja oletan, että mitä olen sanonut edellä sanonut on paljon helpommin hyväksyttävää, kun olen osoittanut, mistä ymmärrys voi saada kaikki ideat, joita sillä on; ja millä tavoilla ja asteilla ne voivat tulla mieleen. Tässä tulen vetoamaan jokaisen omaan havaintoon ja kokemukseen.

Kirja III: SANOISTA (Of Words)

I.

Kirja IV: TIEDOSTA JA TODENNÄKÖISYYDESTÄ (Of Knowledge and Probability)

I.