Mielisairaus 1954-1962

 • Maladie mentale et Personnalité. Presses Universitaires de France, Paris 1954.

 • Maladie mentale et psychologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1962.

 • Mental Illness and Psychology. Harper and Row, New York 1976.

Mielisairaus ja persoonallisuus 1954

Johdanto

Chapitre I :  Médecine mentale et médecine organique (1954)

Mielisairauden psykologiset ulottuvuudet (1952,1962)

PREMIÈRE PARTIE LES DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES DE LA MALADIE

 • Chapitre II: La maladie et l’évolution
 • Chapitre III: La La maladie et l’histoire individuelle
 • Chapitre IV: La maladie et l’existence

Mielisairauden ehdot (1954) 

DEUXIÈME PARTIE LES CONDITIONS DE LA MALADIE (1954)

 • Chapitre V: Le sens historique de l’aliénation mentale
 • Chapitre VI: La psychologie du conflit
 • Conclusion

Mielisairaus ja psykologia 1962

Johdanto

Chapitre I :  Médecine mentale et médecine organique

Mielisairauden psykologiset ulottuvuudet (1952,1962)

PREMIÈRE PARTIE LES DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES DE LA MALADIE

 • Chapitre II: La maladie et l’évolution
 • Chapitre III: La La maladie et l’histoire individuelle
 • Chapitre IV: La maladie et l’existence

 Hulluus ja kulttuuri (1962)

DEUXIÈME PARTIE FOLIE ET CULTURE (1962)

 • Chapitre V: La constitution historique de la maladie mentale
 • Chapitre VI: La folie, structure globale

Johdatus Kantin antropologiaa 1961

 • Introduction à lʹAnthropologie de Kant. Thèse complementaire pour le doctorat ès lettres. Michel Foucault. Librairie Philosophique J. Vrin 2008.
 • Introduction to Kant’s Anthropology.  Translated by Roberto Nigro and Kate Briggs. Semiotext(e) / Foreign Agents, Los Angeles 2008.

Hulluuden historia 1961

Hulluus ja järjettömyys. Hulluuden historia klassisella ajalla (1961)

 • Folie et Déraison: histoire de la folie à l’âge classique. Librairie Plon, Paris 1961,  p. XI-672.
 • Préface 1961, pp. I-XI. DE I, 4.

Hulluuden historia klassisella ajalla (1964). Lyhennetty pokkariversio.

 • Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, U.G.E., coll. « 10/18 », 1964, 309 p.
 • Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason trans. by Richard Howard. Pantheon New York,1965.(abridged)
 • Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason trans. by R. Howard. Tavistock, London 1967. (abridged)

  Hulluuden historia klassisella ajalla. Lisänä Ruumiini, tämä paperi, tämä tuli ja Hulluus, teoksen puuttuminen. (1972)

  • Histoire de la folie à l’âge classique, suivi de Mon corps, ce papier, ce feu et La folie, l’absence d’œuvre. Éditions Gallimard, coll. « Tel », Paris 1972, 583 p.
  • History of Madness ed. Jean Khalfa, trans. Jonathan Murphy and Jean Khalfa. Routledge, London 2006. (unabridged)
  • Kehoni, tämä paperi paperi, tämä tuli. Suom. Tapani Kilpeläinen. Teoks. Michel Foucault parhaat. Niin & näin. Tampere 2014.

  Esipuheet 1961 / 1972

  ENSIMMÄINEN OSA

  Narrien laiva – Stultifera navis

  Suuri laitostaminen (sisään sulkeminen) – Le Grand Renfermement: Compelle intrare

  Oikaiseva maailma – Le monde correctionnaire

  Kokemukset hulluudesta – Expériences de la folie

  Mielipuoliset – Les insensés

  TOINEN OSA

  Hullu lajien puutarhassa Le fou au jardin des espèces

  Houreen transsendenssi – La transcendance du délire

  Hulluuden hahmot – Figures de la folie

  Lääkärit ja sairaat – Médecins et malades

  KOLMAS OSA

  Suuri pelko – La grande peur

  Le nouveau partage – Uusjako

  Vapauden hyvin käyttäminen – Du bon usage de la liberté

  Mielisairaalan synty – Naissance de l’asile

  Antropologinen kehä – Le cercle anthropologique

  Klinikan synty 1969

  • Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires de France, Paris, 1963, 212 p.
  • The Birth of the Clinic. Trans by Alan Sheridan Smith. Pantheon Books, New York 1973.
  • Klinikan synty. Suomentanut Simo Määttä. Tampere: Niin & näin, 2013.

   

  • Koivusalo, Markku: Kuollut ruumis positivistisen tiedon ehtona. Kliininen silmä ja sairauden sekularisaatio. Review of Finnish translation. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 40 (2015):1, pp. 63-71.
  • Koivusalo, Markku: ”Klinikan synnystä.” [About the Birth of the Clinic.] Niin & Näin 1/15, pp 11-12. 2015. Extended net version: ”Mitä Klinikan synnystä pitäisi muistaa?” [What you should you remember about the Birth of the Clinic.]
  • Alkusanat

  • Tilat ja luokat – Espaces et Classes

  • Poliittiinen tietoisuus – Une Conscience Politique

  • Vapaa kenttä – Le Champ Libre

  • Klinikam vanhuus – Vieillesse de la Clinique

  • Sairaaloiden opetus – La Leçon des Hôpitaux

  • Merkit ja tapaukset – Des Signes et des Cas

  • Nähdä, tietää – Voir, Savoir

  • Avatkaa jokunen ruumis – Ouvrez Quelques Cadavres

  • Näkymätön näkyvä – L’Invisible Visible

  • Kuumeiden kriisi – La Crise des Fièvres

  Raymond Roussel (1963)

  • Raymond Roussel, Gallimard, Paris, 1963, 256 p.
  • Death and the Labyrinth. The Word of Raymond Roussel. Doubleday and Company, New York 1986.

  Le Seuil et la Clef

  Les Banes du Billard

  Rime et Raison

  Aubes, Mine, Cristal

  La Métamorphose et le Labyrinthe

  La Surface des Choses

  La Lentille Vide

  Le Soleil Enferme

   

  Sanat ja asiat (1966).

  • Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », Paris, 1966, 405 p.
  • The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Translated by Alan Sheridan. Pantheon Books (Random House), New York 1970.
  • Sanat ja asiat: Ihmistieteiden arkeologia. Suomentanut Mika Määttänen. Toimittanut Ani Kuusjärvi. Käännöksen tarkastanut Kuusjärvi & Koivusalo. Jälkisanat: Ihmistieteet vailla ihmistä. Markku Koivusalo. Gaudeamus, Helsinki 2010.
  • Koivusalo, Markku: “Ihmisen kuolema II: Antihumanistin esteettinen politiikka.” [The Death of Man II. The Aesthetic Politics of Anti-humanist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010), 3, pp. 187-224.
  • Koivusalo, Markku: ”Ihmisen kuolema I: Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Death of Man I. Human Sciences without Man.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010): 1, pp. 9-46.

  Esipuhe – Préface

  Hovinaiset – Les suivantes

  Maailman proosa

  Representaatio

  Puhe

  Luokittelu

  Vaihto

  Representaation rajat

  Työ, elämä, kieli

  Ihminen ja hänen kahdentumansa

  Ihmistieteet

  Tiedon arkeologia 1969

  • L’archéologie du savoir. Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », Paris, 1969, 288 p.

  • The Archaeology of Knowledge. Translated by Alan Sheridan. Pantheon Books, New York 1972.

  • Tiedon arkeologia. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2005.

  Tämä ei ole piippu 1973

  Tämä ei ole piippu 1973

  • Ceci n’est pas une pipe. éditions Fata Morgana, Montpellier, 1973.
  • This Is Not a Pipe. With Illustrations and Letters by Rene Magritte. Berkeley: University of California Press 1982.

  Ceci n’est pas une pipe. (1968)

  • Les Cahiers du chemin, no 2, 15 janvier 1968, pp. 79-105. Hommage à R. Magritte, décédé le 15 août 1967. DE I, 53.
  • Tämä ei ole piippu. Suomentanut Hannu Sivenius. Taide-lehti 6/1982. Helsinki: Kustannus. Oy Taide.

  Tarkkailla ja rangaista (1975) 

  Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975, 328 p.

  Discipline and Punish: the Birth of the Prison. Random House, New York 1975.

  Tarkkailla ja rangaista. Suomentanut Eevi Nivanka. Helsingissä: Otava, 1980

  I. Kidutus

  Tuomitun ruumis (Le corps des condamnés)

  Kidutusten loisto (L’éclat des supplices)

  II. Rangaistus

  Yleistetty rangaistus (La punition généralisée)

  Rangaistusten lempeys (La douceur des peines)

  III. Kuri

  Kuuliaiset ruumiit (Les corps dociles)

  Jaottelun taito (L’art des repartitions)

  Toiminnan kontrolli (Le contrôle de l’activité)

  Kehittämisen organisaatio (l’organisation des genèses)

  Voimien kompositio (La composition des forces)

  Tehokkaan koulimisen keinot (Les moyens du bon dressement)

  Hierarkkinen valvonta (La surveillance hiérarchique)

  Normalisoiva pakote (La sanction normalisatrice)

  Tutkinto (L’examen)

  Panoptiikka (Le panoptisme)

  IV. Vankila

  Täydelliset ja ankarat instituutiot (Des institutions complètes et austères)

  Laittomuudet ja rikollisuus (Illégalismes et délinquance)

  Pakkolaitosjärjestelmä (Le carceral)

  Tiedontahto. Seksuaalisuuden historia I.  1976.

  • Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976, 224 p.
  • The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley. Pantheon Books, New York 1978.
  • Tiedontahto. Teoksessa Seksuaalisuuden historia.  Suomentanut Kaisa Sivenius. Jälkisanat Ilpo Helen. Gaudeamus, Helsinki 1998.

  I. Nous autres, victoriens – Mekin (toiset) viktoriaanit – Viktoriaaninen kuri

  II. L’hypothése repressive – Repressiohypoteesi

  III. Scientia sexualis – Scientia Sexualis

  IV. Le dispositif de sexualité – Seksuaalisuuden dispositiivi

  V. Droit de mort et pouvoir sur la vie – Oikeus päättää kuolemasta ja valta hallita elämää

  Nautintojen käyttö. Seksuaalisuuden historia 2.

  • Histoire de la sexualité, vol. 2 : L’usage des plaisirs, Gallimard, Paris, 1984, 296 p.

  • The Use of Pleasure. Pantheon Books, New York 1985. 

  • Nautintojen käyttö. Teoksessa Seksuaalisuuden historia.  Suomentanut Kaisa Sivenius. Jälkisanat Ilpo Helen. Gaudeamus, Helsinki 1998.

  Huoli itsestä. Seksuaalisuuden historia 3.

  • Histoire de la sexualité, vol. 3 : Le souci de soi, Gallimard, Paris, 1984, 288 p.
  • The Care of the Self. Pantheon Books, New York 1986.
  • Huoli itsestä. Teoksessa Seksuaalisuuden historia.  Suomentanut Kaisa Sivenius. Jälkisanat Ilpo Helen. Gaudeamus, Helsinki 1998.
  1. Ihmisyys synkkinä aikoina: Ajatuksia Lessingistä.
  2. Rosa Luxemburg 1871-1919
  3. Angelo Giuseppe Roncalli: Kristitty Paavin istuimella 1953-1963. 
  4. Karl Jaspers. Laudatio.
  5. Karl Jaspers: Maailmankansalainen?
  6. Isak Dinesen: 1885-1963
  7. Hermann Broch: 1886-1951
  8. Walter Benjamin: 1892-1940
  9. Bertol Brecht: 1898-1958
  10. Waldemar Gurian: 1903-1954.
  11. Randall Jarrell: 1914-1965.

  Lihan tunnustukset. Seksuaalisuuden historia 4.  2018.

  • Histoire de la sexualité IV: Les aveux de la chair. Édition de Frédéric Gros.  Collection Bibliothèque des Histoires, Gallimard, Paris 2018.

  Yhteisjulkaisuja

  Minä Pierre Rivière, teurastettuani äitini, siskoni ja veljeni…

  • Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Gallimard 1973.
  • I, Pierre Riviere, Having Slaughtered my Mother, my Sister and my Brother. Penguin, 1975.

  Herculine Barbin

  • Herculine Barbin dite Alexina B. Présenté par Michel Foucault. Gallimard, Paris 1978, 162 p.
  • Herculine Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-century French Hermaphrodite. Introduced by Michel Foucault. Translated by Richard McDougall. Pantheon Books, New York 1980.

  Parannuskoneet, Modernin sairaalan alkuperistä 1979

  • Michel Foucault, Blandine Barret Kriegel, Anne Thalamy, François Beguin, Bruno Fortier, Les machines à guérir: Aux origins de l’hôpital moderne; dossiers et documents, Paris: L’institut de l’environnement, 1976.
  • Michel Foucault, Blandine Barret Kriegel, Anne Thalamy, François Beguin, Bruno Fortier, Les machines à guérir: Aux origins de l’hôpital moderne. Pierre Mardaga, Bruxelles 1979

  Perhesotkut. Vangitsemiskirjeet.

  • Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Gallimard 1973.
  • I, Pierre Riviere, Having Slaughtered my Mother, my Sister and my Brother. Penguin, 1975.