De Cive

Kansalaisuudesta

1642

Malmesburyn

Thomas Hobbes

(1588 – 1679)

De Cive

Kansalaisuudesta

1642

Thomas Hobbes (of Malmesbury) 1588 – 1679

Kaiverrus Jean Matheus (1590–1672) 

Minun kauttani kuninkaat hallitsevat ja laintekijät määräävät oikeudenmukaisuuden

Per me Reges regnant et legum conditores iusta decernunt

 ELEMENTORUM PHILOSOPHIAE SECTIO TERTIA DE CIVE. Parisiis, 1642

ELEMENTA PHILOSOPHICA de CIVE. Auctore THOM. HOBBES Malmesburiensi.  Amsterodami: apud Ludovicum Elzevirium, 1647.

ELEMENS PHILOSOPHIQUES DU CITOYEN : TRAICTÉ POLITIQUE, où les fondements de la societé civile sont découverts / par Thomas Hobbes et traduicts en françois par un de ses amis [Sorbière, Samuel]. A AMSTERDAM : de l’mprimerie de Jean Blaeu, 1649.

Philosophicall rudiments CONCERNING government and society. OR, A DISSERTATION concerning man in his severall habitudes and respects, as the member of a society, first secular, and then sacred. Containing the elements of civill politie in the agreement which it hath both with naturall and divine lawes. In which is demonstrated, both what the origine of justice is, and wherein the essence of Christian religion doth consist. Together with the nature, limits, and qualifications both of regiment and subjection. By THO: HOBBES. LONDON. Printed by J.G. for R. ROYSTON, at the Angel in Ivie-lane. 1651. [Unapproved translation by Charles Cotton].

De Cive: The Latin Version. A Critical Edition by  Howard Warrender. Oxford at the Clarendon Press, Oxford University Press

DE CIVE: The English Version. Entitled in the first edition PHILOSOPHICALL RUDIMENTS CONCERNING GOVERNMENT AND SOCIETY. A Critical Edition by  Howard Warrender. Oxford at the Clarendon Press, Oxford University Press 1983.

On the Citizen. Modern translation of De Cive by M. Silverthorne. Edited by R. Tuck. Cambridge University Press, Cambridge 1998.

Omistus William Cavendishelle,  Devonshiren Jaarlille.

Profecto vtrumque vere dictum est, Homo homini Deus, & Homo homini Lupus.

Varmasti molemmissa on tosi sanottu: “Ihminen on ihmiselle Jumala ja ihminen on ihmiselle susi.”

Toinen jos he ovat kansalaisia keskenään; toinen jos kahta verrataan.

Toisaalla lähestymme oikeudenmukaisuutta & rakkautta, noita rauhan hyveitä ja Jumalan kaltaisuutta; Täällä pahan turmeluksen tähden myös hyvät itseään suojellakseen joutuva turvautumaan sotaisiin hyveisiin, väkivallan petoksen, eli raakaan ahneuteen.

Esipuhe lukijalle

I. VAPAUDESTA – LIBERTAS  – LIBERTY I-IV

I.I Ihmisten tilasta kansalaisyhteiskunnan ulkopuolella

De statu Hominum extra Societatem civilem.

Ihmisluonnon kyvyt voidaan palauttaa neljään lajiin: ruumiillinen voima, kokemus, järkeily, affektit

I.11 NATURÆ humanæ facultates ad quatuor genera reduci possunt, Vim corpoream, Experientiam, Rationem, Affectum.

Monet haluavat samaan aikaan samaan –  Ab appetitu plurium ad eandem rem.

Yleisin syy siihen, miksi ihmiset haluavat satuttaa toisiaan, johtuu siitä, että monet haluavat samaan aikaan samaa, mitä he eivät kuitenkaan voi kovin usein jakaa tai nauttia yhdessä; mistä seuraa, että ne pitäisi antaa vahvemmalle; mutta kuka on vahvempi, sen tuomitsee tappelu.

bellum omnium in omnes

Ei voida kiistää, että ihmisten luonnon tila (status hominum naturalis)  ennen kuin he kokoontuivat yhteiskunnaksi oli sota; eikä vain tämä, vaan kaikkien sota kaikkia vastaan (bellum omnium in omnes)

Sillä mitä on sota, paitsi se aika, jolloin tahto väkivaltaan ilmaistaan ​​riittävästi sanojen tai tekojen voimalla? Loppua aikaa kutsutaan rauhaksi.

I.I Ihmisten tilasta kansalaisyhteiskunnan ulkopuolella

De statu Hominum extra Societatem civilem.

I. II. Luonnonlaki sopimusten suhteen

De lege naturæ circa contractus.

I. III. Muista luonnonlaeista

De legibus naturæ reliquis.

I. IV. Että luonnonlaki on jumalallinen laki.

Quod lex naturalis, est lex diuina

II. KÄSKYVALLASTA – IMPERIUM – DOMINION V-XIV

III. USKONTO – III RELIGIO -RELIGION XV-XVIII