Antiikin tragedian ajattelu aikanamme

17.1. klo 18:45

Kaikista tragedian kuolema esseistä ja kirjoista huolimatta antiikin tragedian ajattelu ei itse asiassa ole koskaan kuollut tai hävinnyt vaan se on syntynyt aina uudestaan. Ja erityisesti modernilla historiallisella aikakaudella ja kaikista moderneista draamoista huolimatta, se on syntynyt juuri antiikin tragedian uudelleen ajatteluna, jota määrittää siinä paradoksaalisesti samanaikainen historiallinen ero ja toiseus ja juuri tuon eron ja toiseuden kautta koettu uusi välitön ajankohtaisuus.

Juuri modernilla ajalla on etsitty niin tragedian kuin eritysesti traagisen olemusta ja ideaa ja samalla uskottu juuri tragedian ja antiikin tragedian paljastavan jotakin oleellisempaa koko maailman ja ihmisten olemassaolosta kuin filosofia, tiede tai edes mitkään muut taidemuodot.

Ja edelleen aikamme ajattelijat palaavat yhä uudestaan ja uudestaan traagisen olemassaolomme perusteksteihin, antiikin tragedioihin ja samalla kysymään myös dionyysisen arvoitusta kulttuurimme, ajattelumme ja olemassaolomme ikuisesti palaavassa alkuperässä.

Tänään Markku ja klassikot kurssilla vielä johdantoa traagiseen ajattelun moderneihin kohtaloihin ennen siirtymistä tragedian varsinaiseen perustajan Aiskhyloksen teksteihin.

Kulttuurikeskus Stoan isossa luentosalissa kello 18:45

Antiikin ajattelun klassikot II

Helsingin työväenopiston luentosarja tiistaisin 10.1-21.3.2023, klo 18:45-20:15. Suuri luentosali. Kulttuurikeskus Stoa. Itäkeskus. Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki

VTT Markku Koivusalo

 

Ajattelun klassikot ovat kulttuurin perustekstejä, jotka ovat syntyneet tietyssä historiallisessa ympäristössä, mutta puhutelleet ihmisiä kautta aikakausien ja saaneet aina uusi ajankohtaisia merkityksiä ja tulkintoja eri aikoina eläen omaa epälineaarista, kerrostunutta ja hyppäyksellistä kulttuurihistoriallista elämäänsä.

Työväenluentokurssilla tutustutaan länsimaisen ajattelun klassikkoteksteihin Markku Koivusalon kanssa. Syksyllä 2022 aloitetaan antiikin Kreikan ajattelun klassikoista ja eeppisestä ajattelusta. Kevättalvella 2023 vuorossa traaginen ajattelu.