10 käsitettä / Hannah Arendt

10 käsitettä / Hannah Arendt

10 käsitettä / Hannah Arendt

Kymmenen käsitettä Hannah Arendtin ajattelusta.

Helsingin työväenopiston luentosarja 7.9-16.12.2021 . VTT Markku Koivusalo

Ajattelemattomuus – huoleton välinpitämättömyys, toivoton sekaannus tai omahyväinen latteiksi ja tyhjiksi muuttuneiden ”totuuksien” toistaminen – näyttää olevan aikamme silmiinpistävin luonne […] Ehdotan jotain hyvin yksinkertaista, en sen enempää kuin, että ajattelisimme sitä mitä teemme.” 

Hannah Arendt

Hannah Arendt yksi 1900-luvun merkittävimmistä politiikan teoreetikoista ja ajattelijoista ehdotti aikansa kriiseihin yksinkertaista neuvoa, että alkaisimme ajatella sitä mitä teemme.

Arendtin vetoomus ajattelun puolesta on kenties ajankohtaisempi kuin koskaan, mutta ajatteluun tarvitsemme ajattelun välineitä eli käsitteitä. Työväenopiston syksyn luentosarjalla käydään läpi Arendtin oman ajattelun käsitteitä ja niiden soveltavuutta oman aikamme toimiemme ajatteluun.

Tiistaisin 18:45-20:15

Suuri luentosali. Kulttuurikeskus Stoa. Itäkeskus.

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki

Kulttuurikeskus Stoa

Turunlinnantie 1

Arendtin ajattelun ajankohtaisuudesta (ja luennoitsijan taitavuudesta) kielii, että Markku Koivusalon luentosarja syksyllä 2017 Helsingin työväenopistossa täytti ison salin kerta toisensa jälkeen.”

Leena Eräsaari

Oliko Eichmann paha vai pelle? , Tieteessä tapahtuu 2/2018.

”FB:n kautta löysin Markku Koivusalo mainion, selkeän Arendt -luennon […] Opettajan tärkein ominaisuus on INNOSTUS aiheestaan ja sitä Koivusalolla riittää!”

Leena Komujärvi

Palaute FB:ssa Arend kurssista 2019, .

1. Ymmärtäminen

Tiistaina 7.9.2021, klo 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 7.9.2021.

2. Rakkaus

Tiistaina 14.9.2021, 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 14.9.2021.

3. Parvenu ja paaria

Tiistaina 21.9.2021, klo 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI TO, 21.9.2021.

4. Totalitarismi

Tiistaina 28.9.2021, klo 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: Helsinki TO, 28.9.2021.

5. Toimiva elämä

Tiistaina 5.10.2021, 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 5.10.2021.

6. Vapaus

Tiistaina 12.10.2021, 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 12.10.2021.

Syysloma 19.10 ei luentoa

7. Auktoriteetti

Tiistaina 26.10.2021, klo 18:45-20:15.

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 26.10.2021.

8. Vallankumous

Tiistaina 2.11.2021, klo 18:45-20:15

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 2.11.2021.

9. Pahuus

Tiistaina 9.11.2021, klo 18:45-20:15.

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: HKI, TO, 9.12.2021.

10. Arvostelma

Tiistaina 16.11.2021, klo 18:45-20:15.

Viittaukset luentoihin: Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja kymmenen käsitettä: Luennot: Helsinki TO, 16.12.2021.

Arendt ja politiikan ajattelu 2021

Arendt ja politiikan ajattelu 2021

Arendt ja politiikan ajattelu 2021

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

 

Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Valtio-opin ja filosofian kurssi: Syventävät opinnot, syksy 2021.

Aika: Maanantaisin 1.11 – 6.12.2021, klo 13.15–15.45.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teoreetikko ja filosofi Hannah Arendtin tapaa ajatella, käsitteellistää ja arvostella poliittisia ilmiöitä. Hänellä on valmius käyttää Arendtin ajattelua ja käsitteitä, sekä arvostella tätä ajattelua kriittisesti ja suhteuttaa muihin tapoihin ajatella politiikkaa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Hannah Arendtin tapaan ajatella politiikkaa ja yhteistä maailmassa olemista. Kurssilla tutustutaan Arendtin ajattelun keskeisiin teemoihin ja syvennytään neljään Arendtin tekstiin.

Kurssin moodle-sivulta löytyvät tarkemmat materiaalit ja luettavat tekstit.

Ohjelma

 1. Johdatus Hannah Arendtin ajatteluun. 1.11.2021
 2. Identiteettien ja ihmisoikeuksien politiikka. 8.11.2021
 3. Poliittinen tila ja hallinta. 15.11.2021
 4. Poliittinen vapaus ja toiminta. 22.11.2021.
 5. Poliittinen arvostelma. 29.11.2021.
 6. Yhteenveto ja päätöskeskustelut. 13.12.2021.

Suoritus (2 op)

 • Osallistuminen luennolle, lukupiireihin ja tekstien käsittelyistuntoihin. Esittelyn tekeminen osana ryhmää ja ryhmäkeskustelun vetäminen.
 • Luennot (3h) + käsittelyistunnot 4 x 3h (12h) + yhteenveto ja loppukeskustelu 3h = 18h
 • Jokainen opiskelija lukee kaikki tekstit ja keskustelee niistä tekstiä käsittelevässä istunnossa.
 • Jokainen opiskelija osallistuu yhdestä tekstistä esityksen ja alustuksen tekevään työryhmän työskentelyyn ja alustaa tekstistä oman osuuteensa.
 • Jokainen opiskelija toimii yhdessä ryhmäkeskustelussa puheenjohtajana.
 • Kurssisuoritus arvostellaan osallistumisen ja aktiivisuuden perustalta

Suoritus (4 op)

 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.
 • Esseen aiheen saa valita itse, mutta sen on liittyvä kurssin teemaan ja sisältöön ja oltava tehty juuri kurssi varten. Ks. yleiset ohjeet esseen kirjoittamiseen.
 • Aiheesta on syytä sopia opettajan kanssa.
 • Essee arvostellaan sisällön perustalta.