List of publications

Markku Koivusalo

Publications

Peer-reviewed

  (A) Peer-reviewed scientific articles

  A1. Peer-reviewed journal articles

 1. Koivusalo, Markku: Totalitarismista uusliberalismiin: Hannah Arendt ja aikamme poliittisen ajattelun ahdinko. [From totalitarianism to neoliberalism: Hannah Arendt and the burden of our political though] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2013):4, pp. 311-129.
 2. Koivusalo, Markku: “Dispositiivi eli valta strategisena kykyjen verkostona.” [Dispositive: Power as a strategic network of potentialities.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 36 (2011): 3, pp. 187-228.
 3. Koivusalo, Markku: ”Hannah Arendt’s Angels and Demons: Ten Spiritual Exercises.” COLLeGIUM Studies across disciplines in the humanities and social sciences 2010:8, pp. 105-150.
 4. Koivusalo, Markku: “Ihmisen kuolema II: Antihumanistin esteettinen politiikka.” [The Death of Man II. The Aesthetic Politics of Anti-humanist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010), 3, pp. 187-224.
 5. Koivusalo, Markku: ”Ihmisen kuolema I: Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Death of Man I. Human Sciences without Man.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010): 1, pp. 9-46.
 6. Koivusalo, Markku: ”Kapitalismin luova ruhtinas ja päätön ratsumies: Johdatus Joseph A. Schumpeterin luovaan tuhoon.” [The Creative Prince of the Capitalism and the Headless Horseman. Introduction to Joseph A. Schumpeter’s Creative Destruction.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 34 (2009): 1, pp. 18-39.
 7. Koivusalo, Markku: ”Anti-Prometheus: sosialismi ja hybrofrenia.” [Anti-Prometheus: Socialism and Hybrofreny.] Nuori Voima, Literature Journal 2007:6, pp. 26-33.
 8. Koivusalo, Markku: “The female condition.” Framework: the Finnish art review 2006:5, pp. 8-13.
 9. Koivusalo, Markku: ”Väkivalta elämän aikakaudella.” [Violence in the Age of Life.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 31 (2006): 4, pp. 281-305.
 10. Koivusalo, Markku: ”Ajattelun hajautunut aineellisuus.” [The Dispersed Immateriality of Thought.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 31 (2006): 1, pp. 27-56.
 11. Koivusalo, Markku: ”Eugeniikka ja bioyhteiskunnan haaste.” [Eugenics and the challenge of biopolitics.] Futura: The Finnish Journal for Futures Studies 23 (2004): 4, pp. 58-80.
 12. Koivusalo, Markku: ”Kuka muistaisi toiminnan miehiä?” [Hannah Arendt and the Action Men.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 28 (2003): 2, pp. 1-18.
 13. Koivusalo, Markku: ”Estetiikka ja politiikka: pohdintoja kauniin ja hyvän elämän suhteesta.” [Aesthetics and Politics. Pondering the relationships between good and beautiful life.] Synteesi: Journal of interdisciplinary art research 20 (2001): 3, pp. 49-60.
 14. Koivusalo, Markku: ”Kohti globaalia kontrollin sotaa.” [Towards Global War of Control.] Kosmopolis: Finnish Journal for Peace and Conflict Research and World Politics 31 (2001): 3, pp. 61-73.
 15. Koivusalo, Markku: ”Poliittisten jumalten paluu.” [The Reappearance of the Political Gods.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 26 (2001): 2, pp. 162-171.
 16. Koivusalo, Markku: “Le antinomie del “displacement” biopolitico.” [The Antinomies of Biopolitical Displacement.] Aut aut: rivista di filosofia e di cultura 2000:298. La Nuova Italia, pp. 63-80. Translated from English by Federico Boni.
 17. Koivusalo, Markku: “Foucault’n giljotiini.” [The Foucauldian guillotine.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): 1, pp. 57-58.
 18. Koivusalo, Markku: “Tragedian politiikasta.” [The Politics of Tragedy.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): 3, pp. 239-252.
 19. Koivusalo, Markku: ”Elämän opinnoista.” [Life Studies.] Politiikka: Finnish Journal of Political Science 39 (1997): 2, pp. 159-169.
 20. Koivusalo, Markku: ”Elämän sodat ja soturit (osa 1).” [The Warriors and Wars of Life. Part I.) Kosmopolis: Finnish Journal for Peace and Conflict Research and World Politics 27 (1997): 3, pp. 17-39.
 21. Koivusalo, Markku: ”Elämän sodat ja soturit (osa 2).” [The Warriors and Wars of Life. Part II.) Kosmopolis: Finnish Journal for Peace and Conflict Research and World Politics 27 (1997):27, pp. 69-85.
 22. Koivusalo, Markku, Ojakangas, Mika, Lehtonen, Turo-Kimmo: ”Gilles Deleuze: katsaus tuotantoon.” [The Works of Gilles Deleuze.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 21 (1996): 2, pp. 134-141.
 23. Koivusalo, Markku: ”Taru sormusten herroista: Gilles Deleuzen ja Platonin kestiystävyys.” [The Lord of the Rings. The Homeric Hospitality between Gilles Deleuze and Plato.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 21 (1996): 2, pp. 173-179.
 24. Koivusalo, Markku: ”Vallan ruumiit.” [Bodies of Power.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 20 (1995): 4, pp. 289-309. Revisited version The Mythical Body. The Finnish Literature Forum 1996. Translation by Kaisa Sivenius.
 25. Koivusalo, Markku, Ojakangas, Mika: ”Postmoderni tappaja.” [The Postmodern Killer.] Kosmopolis: Finnish Journal for Peace and Conflict Research and World Politics 24 (1994): 1, pp. 39-47.
 26. Koivusalo, Markku: “Yhteisö ja ylimäärä.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 19 (1994): 4, pp. 335-346. [The Community and leftovers)

  A3. Book section, chapters in peer-reviewed research books

 1. Koivusalo, Markku: Pluralismi eli yksi ja monta Marjaa. [Pluralism]. Teoksessa
  Kivistö, Kuokkanen, Weide & Virtanen (toim.) Politiikan tulkinta. SoPhi, Jyväskylä 2018.
 2. Koivusalo, Markku: “Dispositiivi.” [Dispositive.]: In Kai Eriksson (ed.): Verkostot yhteiskuntatieteissä. [Networks in Social sciences.] Tallinna, Gaudeamus Helsinki University Press 2015, pp. 64-86.
 3. Koivusalo, Markku: ”Oikeuden hirveä ar(vo)itus.” [The Horrible Ar(En)igma of Justice.] In Porttikivi & Tiihonen (eds.), Mies väärästä tiedekunnasta. Ari Hirvosen 50-vuotisjuhlakirja. [The Man who mistook his Faculty: Festschrift for Ari Hirvonen’s 50th birthday.] Helsinki, Loki-Kirjat 2010, pp. 167-184.
 4. Koivusalo, Markku: ”Postimiehen t(yö): Patafyysinen tragedia.” [The Postman and the Nights of Labor. Pataphysical tragedy.] In Kauppinen, Hirvonen, Aula (eds.), Ylevä. Ajatuksen kosketus. [Sublime. The Touch of Thought.] Loki-Kirjat, Helsinki 2010, pp. 121-127.
 5. Koivusalo, Markku: ”Kilpailuyhteiskunnan esitys.” [The Representation of the Competition Society.] In Kaakkuriniemi & Mykkänen (eds.): Politiikan representaatio. Kyösti Pekosen 60-vuotisjuhlakirja. [The Representation of Politics: Festschrift for Kyösti Pekonen”s 60th birthday.] Valtiotieteellinen yhdistys, Helsinki 2007, pp. 17-64.
 6. Koivusalo, Markku: ”Korrektille epäkorrektisti.” [Incorrect corrects the correct one.] In Ari Hirvonen & Pia Sivenius (eds.), Laki ja rakkaus: Panu Minkkisen 50-vuotisjuhlakirja. [Law and love: Festschrift for Panu Minkkinen’s 50th birthday.] Helsinki, Loki-Kirjat 2007, pp. 153-167.
 7. Koivusalo, Markku: ”Ajattelun oppiminen.” [Learning to Think.] In Jussi Backman & Miika Luoto (eds.), ajattelun aiheita. [Heidegger, Things of Thought.] Tampere, 23°45, Eurooppalaisen filosofian seura 2006, pp. 236-257.
 8. Koivusalo, Markku: ”Poliisi.” [Police.] In Jakonen, Peltokoski, Virtanen (eds.), Uuden työn sanakirja. [The New Work Dictionary.] Helsinki, Tutkijaliitto/Polemos 2006, pp. 447-464.
 9. Koivusalo, Markku: ”Vauvan elämän politiikka.” [The Political life of the babies.] In Päivi Kosonen & Tuomas Nevanlinna (eds.), Merkityksellistymisen pohjasäikeet. Kirsti Määttäsen juhlakirja. [The Groundfibres of the Meaning: Festschrift for Kirsti Määtänen.] Helsinki, Tutkijaliitto 2006, pp. 19-36.
 10. Koivusalo, Markku: ”Pakolaisen kuolema: Walter Benjamin (1892-1940).” [The Death of the Refugee: Walter Benjamin (1892-1940).] In Timo Kaitaro & Markku Roinila (eds.), Filosofin kuolema. [The Death of the Philosopher.] Helsinki, Summa 2003, pp. 290-317.
 11. Koivusalo, Markku: ”Michel Foucault ja tuottavan vallan nomos.” [Michel Foucault and the nomos of the productive power.] In Jarkko Tontti & Kaisa Mäkelä (eds.), Filosofien oikeus 2. [The Justice of Philosophers: Part two.] Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja, Nro 3, Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys 2001.
 12. Koivusalo, Markku: ”The Biopolitical Displacement.” In Hänninen & Vähämäki (eds.), Displacement of Politics. Jyväskylä, SoPhi 2000.
 13. Koivusalo, Markku: ”Elämän politiikasta eli katsaus biovallan teemaan.” [The Politics of Life: The thematic of the biopower.] In J.P Roos & Tommi Hoikkala (eds.), Elämänpolitiikka. [Politics of Life.] Helsinki, Gaudeamus 1998, pp. 265-291.
 14. Koivusalo Markku, Ojakangas Mika: “Carl Schmitt poliittisena ajattelijana.” [Carl Schmitt as a political thinker.] Second preface in the Finnish translation of Carl Schmitt’s Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922). Poliittinen teologia : neljä lukua suvereenisuusopista. Helsinki, Tutkijaliitto/Paradeigma 1997, pp. 25-40.

  Academic peer-reviewed translations:

 1. Foucault, Michel: ”’Sanat ja asiat’ Haastattelu Raymond Bellourin kanssa.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2010):1, pp. 3-8. [Translated by Markku Koivusalo from French: «Michel Foucault, Les mots et les choses», entretien avec Raymond Bellour.]
 2. Schumpeter, Joseph: ”Luovan tuhon prosessi.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 34 (2009):1, pp. 40-45. [Translated by Markku Koivusalo from English: Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, chapter VII: The Process of Creative Destruction.]
 3. Deleuze, Gilles: ”Immanenssi. Eräs elämä…” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2008): 3, pp. 230-234. [Translated by Markku Koivusalo from French: Deleuze: L’Immanence: Une Vie …]

  (B) Non-peer-reviewed scholarly articles

  B1 Non-peer-reviewed scholarly journal articles

 1. Koivusalo, M. (2021). Arin nauru ja muisto akateemisesta anarkiasta: Ari Hirvonen in memoriam. Tiede & Edistys46(3), 217–222. https://doi.org/10.51809/te.112638
 2. Koivusalo, M. J. (2020). Kurt Sontheimer: Hannah Arendt – Suuren ajattelijan elämä. Politiikka62(3), 308–310. 
 3. Koivusalo Markku: Marx: ystävä vai vihollinen? Juhlaesitelmä. Tiede ja edistys 1/2019, s 56-72.
 4. Koivusalo Markku: Weber vailla ominaisuuksia. Review article of Kari Palonen: A political style of thinking : essays on Max Weber. Politiikka: Finnish Journal of Political Science 59. (2017):2, pp. 155-158
 5. Koivusalo, Markku: ”Täytyykö liberalistin, sosialistin ja nationalistin olla nykyään libertaristeja?” [Liberal, socialist and nationalist as libertarians.] In Politiikasta [On Politics]: The digital journal of Finnish Political Science Association 11.7.2017
 6. Koivusalo; Markku: ” Täsmällisen intellektuellin outo uusi kehollistuminen. Pistääkö Michel Foucault nääs ny parastaan?” [Foucault and comic dialects: Is this really the best he can do?] Review article of Finnish translation Foucault: Parhaat. Nuorisotutkimus, Journal of Youth Research. 1/2016
 7. Koivusalo, Markku: Kuollut ruumis positivistisen tiedon ehtona. Kliininen silmä ja sairauden sekularisaatio. [Corpse as the condition of possibility for the positivistic knowledge. Clinical eye and secularization of disease.] Review article of Finnish translation of Michel Foucault: Naissance de la Clinique. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 40 (2015):1, pp. 63-71.
 8. Koivusalo, Markku: ”Klinikan synnystä.” [About the Birth of the Clinic.] Niin & Näin 1/15, pp 11-12. 2015. Extended net version: ”Mitä Klinikan synnystä pitäisi muistaa?” [What you should you remember about the Birth of the Clinic.] http://netn.fi/node/5463.
 9. Koivusalo, Markku: ”Hannah Arendt: Totalitarismin synty. Review article of Finnish translation of Hannah Arendt: Origins of Totalitarianism. Politiikka: Finnish Journal of Political Science 56 (2014): 2, pp. 159-169.
 10. Koivusalo, Markku: “Nykypäivän Odradek eli ’Huomenna isä leikkii’.” [Today’s Odradek or Tomorrow Father will play.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010): 4, pp. 307-316. Review of Jussi Vähämäki: Itsen alistus. [Self Submission.] Like 2009.
 11. Koivusalo, Markku: “Sosialismi on kuollut. Kauan eläköön marxilainen kapitalismi.” [Socialism is Death. Long Live the Marxist Capitalism.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2009):1, pp. 79-85. Review of 2009 Finnish translation of Meghnad Desai: Marx’s Revenge: The Resurgence of Capitalism and the Death of Statist Socialism.
 12. Koivusalo, Markku: ”Anti-oidipus puheenvuoroja.” [Anti-Oedipus: Addresses.] Nuori Voima literary journal 2007:6, pp. 8-19.
 13. Koivusalo, Markku: ”Hunnutettu luonto.” [The Veiled Nature.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 32 (2007): 1, pp. 57-63. Review article of Pierre Hadot: The Veil of Isis: An Essay on the History of the Idea of Nature. Belknap Press 2006.
 14. Koivusalo, Markku: ”Islamilainen etiikka ja poliittinen hengellisyys. Foucault’n oikeudenkäynti.” [Islamic ethics and political spirituality. Foucault on Trial.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 32 (2007): 4, pp. 339-347. Review of Afary, Janet & Kevin B Anderson (eds.): Foucault and the Iranian Revolution. University of Chicago Press 2005.
 15. Koivusalo, Markku: ”Foucault ja elämän hallitseminen. Kristillisestä tottelevaisuudesta laskelmoiviin taloussubjekteihin. ” [Foucault and Governing Life. From the Christian obedience to the calculative economic subjects.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 30 (2005): 4, pp. 355-379. Review article of Michel Foucault’s studies in governmentality. Foucault, Michel: Sécurité, territoire, population : cours au collège de France, 1977-1978. Paris, Gallimard 2004; Michel Foucault: Naissance de la biopolitique: cours au collège de France, 1978-1979 / Michel Foucault. Paris, Gallimard 2004.
 16. Koivusalo, Markku: ”Universum vai pluriversum: vanha kiista uudesta maailmanjärjestyksestä.” [The Universum or the Pluriversum: The old quarrel about the New World Order.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 29 (2004): 1, pp. 67-81. Review article of 2003 Finnish translation of Samuel P.Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.
 17. Koivusalo, Markku: ”Groteski valta: Collége de Francen kellonsoittaja hirviöiden ja peukaloisten maassa.” [Grotesque Power. The Hunchback of Collége de France in the Land of Monsters and Wrens.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 29 (2004): 2, pp. 152-167.
 18. Koivusalo, Markku: ”Geeniteknologian puuttuvat ongelmat.” [The Missing problems of Genetic technologies.] Finnish Medical Journal 57 (2002): 8, pp. 905-906
 19. Koivusalo, Markku: ”Paavali, täällä, tänään – Nyt! On Levon aika.” [Saint Paul, Here, Today – Now! It is time to rest.] Review of Giorgio Agamben: Il tempo che resta. Bollati Boringhieri 2000. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 26 (2001) : 4, pp. 314-319.
 20. Koivusalo, Markku: ”Epäihmisen etiikka.” [The Ethics of Non-human.] Review article of Giorgio Agamben: The Remnants of Auschwitz. Zone Books 2000. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 25 (2000): 3, pp. 219-230.
 21. Koivusalo, Markku: ”Eurooppalaiset vastatulet ja amerikkalainen vapaapalokunta.” [The European Counterfire and the American fire brigade.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): 4, pp. 323-332.
 22. Koivusalo, Markku: ”Sodan spektaakkeli eli Brad Pittin totuus.” [The Spectacle of War and the Truth as Brad Pitt.)] Nuori Voima literary journal 2004:3, pp. 29.
 23. Koivusalo, Markku: ”Politiikan alkeet a:sta a:han.” [The Basics of Politics from A to A.] Nuori Voima literary journal 2003:1, pp. 3-6, 11, 24, 30.
 24. Koivusalo, Markku: ”Pyhästä banaaliin pahaan.” [From the Sacred to the Banal Evil.] Nuori Voima literary journal 2001:2, pp. 3-6.
 25. Koivusalo, Markku: ”Nietzsche – viimeinen ironikko.” [Nietzsche – The Last of the Ironists.] Nuori Voima literary journal 2000:6, pp. 41-42.
 26. Koivusalo, Markku: ”Tekniikka ja taide: tekhne’n kummat kohtalot.” [Technology and Art: The uncanny destinies of tekhne.] Nuori Voima literary journal 2000: 4-5, pp. 28-33.
 27. Koivusalo, Markku: ”Pasolini, 70-luvun kriisi ja tuleva yhteisö.” [Pasoloni, the crisis of 70′s and the coming community.] Nuori Voima literary journal 2000:3, pp. 16-19.
 28. Koivusalo, Markku: ”Kidutuksen spektaakkelista elämän rankaisemiseen.” Nuori Voima literary journal 2000:2, pp. 39-41. [From the torture spectacle to the life imprisonment.]
 29. Koivusalo, Markku: “Eläimellistä aivan liian eläimellistä.” [Animal, All Too Animal.] Nuori Voima literary journal 2000:1, pp. 2-6.
 30. Koivusalo, Markku: ”Maalari nimeltä Michel Foucault.” [Michel Foucault as a painter.] Nuori Voima literary journal 1999:3, pp. 33-35.
 31. Koivusalo, Markku: ”Pieni sairauksien historia.” [The Short History of Sicknesses.] Nuori Voima literary journal 1999:1, pp. 2-6.
 32. Koivusalo, Markku. “Seksuaalisuuden symposium: puheenvuoroja seksuaalisuuden historiasta.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): no. 1.
 33. Koivusalo, Markku: ”Kritiikin ja kuoleman valta.” [The Power of Critique and Death.] Nuori Voima literary journal 1998:1, pp. 3-7.
 34. Koivusalo, Markku: ”Sukututkijan jäämistö.” [The Heritage of the Genealogist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 23 (1998): 4, pp. 322-333. Review article on Foucault’s thought. Michel Foucault: Il Faut Défendre la Societe. Gallimard 1997; Bétrice Han: L’ontologie manquée de Michel Foucault. Millon 1998; Hänninen & Karjalainen (eds.): Biovallan kysymyksiä. Gaudeamus 1997; Clare O’Farrell: Foucault Legacy. Queensland University of Technology 1997.
 35. Koivusalo, Markku: ”Mahdoton lapsi etiikan ja politiikan mahdollisuusehtona.” [Impossible child as the condition of possibility for the ethics and politics.] Review of Mika Ojakangas: Lapsuus ja Auktoriteetti. Tutkijaliitto 1997. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 23 (1998): 2, pp. 151-157.
 36. Koivusalo, Markku: ”Terveyden lähteillä.” [In the Spring of Health.] Review of Joutsivuo & Mikkeli (eds.): Terveyden lähteillä. SKS 1995. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 22 (1997): 3, pp. 257-271.
 37. Koivusalo, Markku: ”Häpeä ihmiskuntaa kohtaan: Johdatus Gilles Deleuzen kirjalliseen elämään.” [The Shame towards humanity: Introduction to the literary life of Gilles Deleuze.] Nuori Voima literary journal 1997:3, pp. 25-28.
 38. Koivusalo, Markku: ”Kreikkalaisten ruokatavoista.” [The Table manners of the ancient Greeks.] Nuori Voima literary journal 1997:2, pp. 6-11.

  B2 Non-peer-reviewed scholarly book chapters and articles

 1. Koivusalo, Markku: ”Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Human Sciences without Human.] Postface in Finnish translation of Michel Foucault’s Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (1966). Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. Helsinki, GAUDEAMUS Helsinki University Press 2010.
 2. Koivusalo, Markku: “Über Tuomas, über alles: Analyse der Deutsche Phobie eines fünfzigjährigen Knaben.” In Tuomaan huomaan, Sigurd Wettenhovi-Aspa Seuran julkaisuja, Hansaprint 2010, pp. 175-232. [Finnish article in the festschrift for Tuomas Nevanlinna 50th birthday.]
 3. Koivusalo, Markku: “Ihminen vailla ääntä.” [The Human without the voice.] Postface in the Finnish translation of Giorgio Agamben’s Mezzi senza fine. Note sulla politica (1996). Keinot vailla päämääriä: reunamerkintöjä politiikasta. Helsinki, Tutkijaliitto/Paradeigma 2001, pp. 83-121.
 4. Koivusalo, Markku: ”Totuuden intensiteetti.” [The Intensity of Truth.] In Aula, Hirvonen, Santanen (eds.), Totuuden raivo. [The Wrath of truth: Festschrift for H. Sivenius 50th birthday.] Helsinki, Loki-Kirjat 1999.
 5. ”Pasolinin traagisuus.” [The Tragical in Pasolini.] In Juha Suoranta (eds), Kuluttaminen & yksilön kulttuurin kuolema. Pier Paolo Pasolinin herättämiä ajatuksia perinteestä, kielestä, sukupuolisuudesta ja kasvatuksesta. (Transl.: Consumerism and the Death of the Culture of the Individual. Thinking the tradition, language, sex and education with Pier Paolo Pasolini.) Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Rovaniemi, Lapin yliopisto 1995, pp. 41-52.
 6. Koivusalo, Markku: ”Keskitetystä valtiosta kehitysmaihin: kartoitus väestöongelmasta.” [From the Centralized State to the Developing Countries. Cartography of the Population Problem.] In Eeva Ollila, Päivi Topo, Meri Koivusalo, Kristiina Kajesalo (eds.), Vallaton väestö, kansallisia ja kansainvälisiä väestöpoliittisia kysymyksiä. [The Population without the Power: National and International questions in the Population politics.] Porvoo, WSOY 1994.

  (C) Scientific books

 1. Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä. [The Politics of Experience. Michel Foucault’s System of Thought.] Helsinki, Tutkijaliitto/Episteme 2012, 529 pp. 250 pages new original independent research. Second edition autumn of 2012.

  (D) Publications intended for professional communities

  D1. Articles in a trade journals

 1. Koivusalo, Markku: ”Pakko puhua seksistä?” [The Compulsory Sex Talk.] Teatteri: Journal of Performing Arts 2002:7, pp. 16-19.
 2. Koivusalo, Markku: ”Barokki lakanat ja pyykkärin taito.” [Baroque Sheets and the Art of Laundress.] Kuva 1999.

  (E) Publications intended for the general public

  E1. Popularised book sections

 1. Koivusalo, Markku: “Still life: The aesthetics of Finnish silence.”’ In Tapaninen, Kousa-Patrikka, Rautavaara, Koivisto (eds.), The northern experience, new Europe, and the next millenium. Helsinki, Tammi 1999, pp. 48-53.
  1. French version ”Silence sur une esthétique: du calme à la finlandaise.” In le Nord, l’Europe et le millénaire. Helsinki, Tammi 1999. Translated from Finnish original by Marc Hautecoeur.
  2. German version ”Stilleben: die finnische, Ästhetik der Stille.” In der Norden, das neue Europa und das kommende Jahrtausend. Helsinki, Tammi 1999. Translated from Finnish original by Klaus-Jürgen Trabant.
 2. Koivusalo, Markku: ”Pikebay Boys and Westend Girls.” [Espoo, The Truth about Finland.] In Nevanlinna & Relander (eds.), Espoo, totuus Suomesta. Tammi, Helsinki; Tammi 2000.

E1. Popularised articles, newspaper articles, reviews

 1. Koivusalo, Markku: ”Vallan järkevää eli valtiomiehen sivistyspeili.” [Powerfully reasonable: The educational mirror of the statesman.] Review of Paavo Lipponen: Järki voittaa. Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. [Reason wins. Finnish identity in the Age of Globalization.] Nuori Voima literary journal 2008:4, pp. 56-64.
 2. Koivusalo, Markku: ”Anti-oidipus puheenvuoroja.” [Anti-Oedipus: Addresses.] Nuori Voima literary journal 2007:6, pp. 8-19.
 3. Koivusalo, Markku: ”Huippuyliopistosta todelliseksi markkinayliopistoksi.” [From the Top University towards genuine Market University.] Helsinki University magazine (Yliopisto-lehti) 4/2007.
 4. Koivusalo, Markku: ”Löydä itsesi Nokian kännykästä.” [Find yourself – from the Nokia mobile phone.] Helsinki University magazine (Yliopisto-lehti) 14/2004. Review of Osmo Kuusi: Geenitieto kuuluu kaikille. [Genetic Information belongs to all.] Edita 2004.
 5. Koivusalo, Markku: ”Viisaus syntyy hulluudesta ja filosofia viisauden rappiosta.” [Wisdom is born from the Madness and Philosophy from the decline of Wisdom.] Review of Finnish translation of Giorgio Colli: La nascita della filosofia. Nuori Voima literary journal 1997:4, pp. 44-45.
 6. Koivusalo, Markku: ”Elämä taivaan ja helvetin tällä puolen” [Life in this side of heaven and hell.] Nuori Voima literary journal 2:1996. Review of Finnish translation of Giorgio Agamben: La communità che viene.
 7. Koivusalo, Markku: ”Geenit, oikeus vai velvollisuus terveyteen?” [Genes: The Health Right or Duty?] Helsingin Sanomat, Science section 16.2.2002. [The largest Finnish Newspaper.]
 8. Koivusalo, Markku: ”USAN presidentinvaalit ja uusi maailmanjärjestys.” [USA Presidential Elections and the New World Order.] Karjalainen 7.11.2001; Lapin Kansa 7.11.2001; Pohjolan Sanomat 7.11.2001; Savon Sanomat 7.11. 2001. [Finnish regional newspapers.]
 9. Koivusalo, Markku: ”Suvereeni valta ja rikos ihmiskuntaa vastaan.” [Sovereign power and the crimes against humanity.] Karjalainen 7.5. Pohjolan Sanomat 5.5. Savon Sanomat 3.5. Hämeen sanomat 28.6. 2001. [Finnish regional newspapers.]
 10. Koivusalo, Markku: ”Onko luovuus geneettinen virhe?” [Is creativity genetic disorder?] Kalevala 14.9.2000; Keski-pohjanmaa 14.9.2000; Pohjolan sanomat 14.9.2000; Savon Sanomat 14.9.2000. [Finnish regional newspapers.]
 11. Koivusalo, Markku: ”Lääketiede yhteiskunnan mestarina.” [Medical science as the master of the society.] Helsingin Sanomat 4.10.1998.
 12. Koivusalo, Markku: ”Loputon halu tietää ja tulkita. Michel Foucaultin nietzsheläinen sukututkimus länsimaisen tiedon juurista.” [The infinite desire to know and to interpret: Michel Foucault and the nietzchean genealogy of the Western Knowledge.] Helsingin Sanomat 21.7.1999.
 13. Koivusalo, Markku: ”Filosofin todellinen yhteisö on eettinen yhteisö.” [The real community of philosophers is the ethical community.] Review of Finnish translation of Giorgio Agamben La communità che viene. Helsingin Sanomat 11.5.
 14. Koivusalo, Markku: ”Kuinka olla kehitysyhteistyökumppani?” Maailmankuvalehti Kumppani 3/1996.

  (G) Theses

 1. Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault’n ajattelujärjestelmä. [The Politics of Experience. Michel Foucault’s System of Thought.] Helsinki, Tutkijaliitto/Episteme 2012, 529 pp. 250 pages new original independent research. Second edition autumn of 2012.
 2. Koivusalo, Markku: “Elämän politiikka. Kartoituksia biovallan alkuperistä.” [The Politics of Life. Cartography of the origins of biopower.] (220 pages.). Master thesis (G2)

 (I) Audiovisual material

 • The Primal Scene of Western Politics. Internet course 2008-9. Recorded speech material, slides and internet texts.